Madelene Engman kan bli första kvinna i GS ledning. Under fredag inleds kongressen där viktiga val och stadgefrågor står i centrum. 

På fredag får fackförbundet GS två nya vice ordförande. Per-Olof Sjöö föreslås väljas om till förbundsordförande, men hans två kollegor i verkställande utskottet når pensionsålder under nästa kongressperiod och lämnar sina uppdrag. Valberedningen föreslår att Madelene Engman tar över som förste vice förbundsordförande och Christoffer Ahlqvist som andre. Båda finns i dag på förbundskontoret.

– Det är extremt ärofyllt att föreslås till uppdraget, men också lite läskigt, nervöst och spännande, säger Madelene Engman.

Som förste vice ordförande får hon också rollen som avtalssekreterare.

– Det är ett stort uppdrag med mycket ansvar, säger hon och konstaterar att hon vet vad som väntar efter många år som ombudsman på avtalsenheten.

Skärmavbild 2016-05-19 kl. 10.46.02Att kvinnor ansvarar för avtalsfrågor är ovanligt inom LO-förbunden. Bara Kommunal och HRF har kvinnliga avtalssekreterare. Om Madelene Engman väljs blir hon dessutom den första kvinnan som tar plats i GS ledning.

– Det är på tiden. Det borde inte vara någon stor fråga, men det är klart att det är häftigt. Vi har många duktiga tjejer som är förtroendevalda i klubbarna, men tyvärr blir de färre ju högre upp man kommer, konstaterar hon.

Förutom valberedningsförslag är även Magnus Drougge och Magnus Lindberg från förbundskontoret nominerade till VU, liksom Bo-Arne Andersson, förbundsstyrelseledamot från avdelning 1. Fler nomineringar kan också tillkomma.

GS kongress beslutar inte om  förbundets verksamhetsinriktning de kommande åren, vilket andra förbunds kongresser gör. De besluten tas på förbundsmötet. Kongressen fokuserar i stället på långsiktiga strategiska beslut.

Den största debatten väntas kring förslaget om nya stadgar. 43 av de drygt 50 motionerna till kongressen handlar om just stadgarna. GS ordförande Per-Olof Sjöö säger att det är svårt att förutse vilka frågor som blir hetast.

– Det är lite tjusningen med kongresser att man inte vet, men storleken på styrelsen är en fråga som säkert kan debatteras, säger han.

Två motioner föreslår att förbundsstyrelsen ska utökas så att samtliga avdelningar finns representerade, men förslaget gillas inte av förbundsstyrelsen. Per-Olof Sjöö ser också fram emot diskussionerna kring de tre rapporterna om näringspolitik, GS organisation och avtals- och lönerörelser som ska antas på kongressen.

– Jag hoppas att vi åker hem med välgrundade beslut inte bara om den framtida interna organisationen utan också om strategiska frågor som hur våra branscher kan utvecklas, hur arbetstillfällena kan tryggas och hur vi ska få schysta jobb, säger han.

Kongressen hålls 20–22 maj i Västerås och 112 kongressombud deltar.