STOCKHOLM 20121002 K‰llsortering. ≈tervinning av plast p en Âtervinningsstation. Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX / kod 10150

Foto: Pontus Lundahl/TT

Kommunal har slutit sju olika avtal med arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag KFS. Lönerna höjs med 2,2 procent och villkoren för extra föräldrapenning förbättras.

Till skillnad från Kommunals treåriga avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har förbundet nu slutit ettåriga avtal som löper ut samtidigt med industrins avtal den sista mars nästa år.

– Marknaden säger ettårigt avtal och IF Metall har slutit ett sådant. Därför har vi också gjort så, säger Lars Fischer, Kommunal.

– Arbetsgivarna frågade oss om vi kunde tänka oss ett treårigt avtal, men de var inte beredda att betala något för det.

Avtalet gäller områdena besöksnäring, fastighet och näringsliv, konsult och service, läns- och regionmuseer, parkering, VA samt återvinning. De berör några tusen medlemmar. I det nya avtalet finns förbättringar av villkoren för extra föräldrapenning. De 365 dagars anställning som krävs innan man kan ta del av förmånen kan numera beräknas på en treårsperiod.

– Och bägge föräldrarna kan enligt det nya avtalet få tillägget, säger Lars Fischer.

Kommunal ska nu fortsätta förhandlingarna med KFS om nya avtal för områdena energi, vård och utbildning, samt ett nytt avtal för museer som står utanför gruppen läns- och regionmuseer.

LÄS OCKSÅ

”Bra – men inte tillräckligt”

Avtal klart för Kommunal

Ledare: Kommunals avtal en seger för verkligheten.