Fackförbundet ST har tecknat ett nytt avtal på Lernia, statens utbildningsbolag. Avtalet ger ett utrymme för löneökning på 2,2 procent för STs medlemmar.

Det nya avtalet gäller i ett år, från 1 april i år till och med 31 mars 2017.

För ST har det varit viktigt med ett avtal som är i linje med övriga arbetsmarknaden och med en siffra som stöd för löneökningen.