STOCKHOLM 20151215 Paneldiskussion med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) under ett seminarium i N‰ringslivet Hus Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

Ylva Johansson (S). Foto: Marcus Ericsson/TT

Under torsdagen åker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Bryssel för att försöka rädda det nya utstationeringsdirektivet i EU. Flera länder har motsatt sig en förändring som skulle ge utstationerade arbetstagare rätt att få lika lön som inhemsk arbetskraft.

I dag gäller en regel om minimilön för utstationerad arbetskraft. Men i  förslaget till ny skrivning, som ett flertal länder motsatt sig, ska utstationerad arbetskraft ha lika lön.

– Det är en enorm viktig fråga att få igenom, säger Ylva Johansson, som talade på LO:s representantskap på onsdagen.

– Om EU ska kunna få folket stöd för fri rörlighet av arbetskraft över gränserna kan man inte ha minimilön som villkor, utan då måste det handla om lika villkor.

Ylva Johansson ställde sig frågande inför de länder som inte vill ändra i utstationeringsdirektivet. Ett tungt argument från dessa länder är att ändringen skull strida mot subsidiaritetsprincipen, den EU-princip som säger att beslut ska fattas så effektiv och nära medborgarna som möjligt.

– Men om man kan lagstifta om minimilöner utan att det strider mot principer borde man kunna lagstifta om lika lön.

Arbetsmarknadsministern framhöll också att den svenska modellen med kollektivavtal fått en något starkare ställning inom EU. Nu föreslår EU i utstationeringsdirektivet att även i länder med kollektivavtal som inte blir allmängiltigförklarade ska dessa system gälla som underlag när man bestämmer vad som är lika ersättning. Lag och allmängiltigförklarade kollektivavtal är redan godkända som underlag vid dessa avgöranden.

– Vi är ännu inte nöjda, men det här visar att en socialdemokratisk regering gör skillnad både här hemma och i Bryssel, säger Ylva Johansson.

Hon framhöll att en tankesmedja i Bryssel hade rangordnat vilka länder som påverkar mest i EU. På första plats kom Tyskland, men på andra Sverige.

Ylva Johansson tog också upp det besvärliga parlamentariska läget i riksdagen med vad hon betecknade som en högermajoritet. Ändå har regeringen lyckats få igenom en hel del lagstiftning som innebär förbättringar i arbetslivet, konstaterade ministern.

– Ja, trots högermajoritet har vi faktiskt lyckats.

Hon framhöll den nya arbetsmiljöstrategin med bland annat en nollvision för dödsolyckor, förändringen i LAS som försvårar stapling av visstider och en ny lag för visselblåsare som förbjuder repressalier.

Och på torsdagen ska regeringen ta ställning till lagrådsremissen om förslaget om möjlighet att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Ylva Johansson beskriv läget i riskdagen som svårt, men lät sig inspireras av en äldre sydafrikansk man som outtröttligt kämpade för mänskliga rättigheter. Han fick frågan hur han orkade och svarade ”hur äter man en elefant, jo, bit för bit”.

– Vi kanske inte kan ta allt på en gång, men vi tar det bit för bit när när vi kämpar mot arbetslösheten, för ordning och reda på arbetsmarknaden och schysta villkor i EU.

LÄS OCKSÅ

”Gult kort” för svenskt jobbförslag

Lika lön för lika arbete i hela EU

Regeringen hoppas att EU lyssnar

EU-förslag hotar den svenska modellen