lena_pernilletofte_alt1-2

Lena Nitz. Foto: Pernilla Tofte

Nästan tre av fyra poliser har under det senaste halvåret funderat på att lämna polisyrket. Var fjärde polis letar dessutom aktivt efter ett nytt jobb.

Det visar en ny medlemsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

– Polisen måste få möjlighet att utvecklas som poliser, när arbetsbelastningen ökar samtidigt som löneutvecklingen bromsat, ser många ingen annan möjlighet än att lämna polisyrket, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet i ett pressmeddelande.

Dålig lön är det främsta skälet som anges till att man funderar på att lämna polisen. Hela 82 procent anger dålig lön som främsta anledning till att man funderat på att lämna polisyrket.

– Missnöjet bland unga nyutbildade poliser är särskilt bekymmersamt. Nu behövs bättre löneutveckling, en rimligare arbetsbelastning och en tydligare polisorganisation. Risken är annars att ingen vill bli polis längre, säger Lena Nitz.

Drygt hälften av de svarande säger att tydligt ledarskap och beslutsvägar är skäl vill lämna polisyrket. Drygt hälften anger det som främsta skälet.

Vid en liknande undersökning för ett halvår sedan uppgav åtta av tio att de funderat på att sluta.

Undersökningen bygger på 4 362 webbintervjuer. 61,7 procent av de tillfrågade har svarat på undersökningen.

LÄS OCKSÅ

Poliser sågar omorganisation

Åtta av tio poliser har funderat på att sluta