STOCKHOLM 20160315 2016 Ârs lagbok, Sveriges Rikes Lag i tingsr‰ttens lokaler Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Skatteverket har vunnit striden mot Andreassons åkeri i Veddige. De polska chaufförerna på Andreassons åkeri var att betrakta som anställda. Den högsta rättsliga instansen Högsta Förvaltningsdomstolen tar inte upp företagets överklagande.

Därmed gäller de domar som slagit fast att åkeriet ska betala arbetsgivaravgifter för dem.

– Det här visar att vi har fattat rätt beslut från början, kommenterar Pia Bergman, Skatteverkets rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet till tidningen Transportarbetaren.

Andreassons har dömts att betala nio miljoner kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg för chaufförernas inkomster under 2012 0ch 2013. Åkeriet har betalt in pengarna, men samtidigt överklagat domarna hela vägen upp till högsta instans.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade redan den 4 maj att inte ta upp fallet. Åkeriet hade begärt prövningstillstånd, men domstolen sa nej. Därmed gäller tidigare dom från Kammarrätten i Göteborg.

– Vi ger oss inte, säger Yvonne Andreasson, vd på åkeriet. Vi kommer att klaga i EU på hur svenska domstolar har hanterat oss och ärendet.

För de chaufförer som anlitats gäller en annan process. De krävs på svensk skatt eftersom Skatteverket och domstolar betraktar dem som anställda på åkeriet.