Unionen och Bemanningsföretagen har tecknat ett ettårsavtal. Löneökningarna på 2,2 procent omfattar cirka 35 000 tjänstemän och följer märket.

Avtalet förutsätter individuell lönesättning. Utrymmet för lönehöjningar är 2,2 procent. Löneavtalet har en individgaranti som innebär en garanterad lägsta löneökning för heltidsanställda om 235 kr för Unionens medlemmar.

Avtalet, som löper mellan den 1 maj 2016 – 30 april 2017, omfattar cirka 35 000 tjänstemän vid 550 företag.

Avtalet är ett helt vanligt tjänstemannaavtal med individuell lönesättning och skiljer sig inte nämnvärt från övriga avtal inom tjänstesektorn.