STOCKHOLM 2016-04-03 Tommy Tillgren, 1:e vice ordfˆrande, Susanna Gideonsson, fˆrbundsordfˆrande, Per Bardh, avtalssekreterare, och Linda Palmetzhofer, 2:e vice ordfˆrande, d Handels hÂller presstr‰ff i Stockholm p sˆndagen. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Handels ordförande Susanna Gideonsson och avtalssekreterare Per Bardh. Foto: Christine Olsson/TT

Handels har slutit ett avtal för 800 tjänstemän inom kooperationen. Löneökningarna håller sig inom märket på 2,2 procent och individen garanteras åtminstone 305 kronor mer i månaden.

Avtalet ligger mycket nära Unionens avtal för tjänstemän när det gäller lönenivåer, men individgarantin är något bättre än vad TCO-förbundet fått ut för sina medlemmar.

Handels strävar efter avtal där löneökningarna fastställs i kronor, eftersom det gynnar lågavlönade. Nu har man istället fått en satsning på individgarantin.

Avtalet innehåller också relativt kraftiga höjningar av de lägsta lönerna. För tjänstemän som fyllt 20 år höjs de med 600 kronor till 17 200 kronor och för tjänstemän som fyllt 24 med 500 kronor till 20 000 kronor.

– Det är mycket få, kanske inga, som har den lägsta nivån. Men höjningen gör vi för att komma i paritet med motsvarande tjänstemannaavtal, säger Per Bardh till tidningen Handelsnytt.

Parterna, Handels och Arbetsgivarföreningen KFO, är överens om en arbetsgrupp med uppdraget att se över regler för jour och beredskap ska fortsätta sitt arbete och presentera ett förslag senast i mars nästa år.

LÄS OCKSÅ

Handels avtal öppnar för lågavlönade

Avtal klart för Handels