Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Venezuelas president Nicolás Maduro har utfärdat undantagstillstånd för att tackla krisen i landet. Oppositionen svarar med att planera omfattande protester mot presidenten på onsdag.

Undantagstillståndet gäller i 60 dagar och Maduros regering får nu genom ett dekret makt att ignorera de flesta av de begränsningar som finns i författningen i ett försök för att säkra tillgången på mat och energi.

Venezuelas armé får ta hjälp av civila grupper för att försöka tackla den utbredda bristen på livsmedel och stävja social oro.

Oppositionen, som kontrollerar parlamentet och försöker avsätta Maduro genom en folkomröstning, planerar att hålla landsomfattande protestmarscher på onsdag. Man anser att undantagstillståndet är ett sätt för Maduro att undvika folkomröstningen och behålla makten.

Oppositionen vann parlamentsvalet stort i december. Enligt de senaste opinionsundersökningarna vill sju av tio venezuelaner ett byte på presidentposten.

Venezuela befinner sig i en djup politisk och ekonomisk kris. Landet har världens största oljereserver och har drabbats hårt av det låga oljepriset.

President Maduro har gett armén order om att hålla en manöver på lördag för att förbereda sig för ”destabiliserande aktiviteter” från den ”fascistiska venezuelanska högern” understödd av USA.

TT