STOCKHOLM 2015-10-07 ≈sa Olli Segendorf, chef fˆr arbetsmarknad och prisbildning p Konjunkturinstitutet, vid onsdagens presskonferens. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro**

Åsa Olli Segendorf. Foto: Tomas Oneborg/TT

Arbetsmarknadens parter bör enas om sänkta trösklar till YA-jobben. Det är lösningen om yrkesintroduktionen ska kunna fånga upp personer som har svårt att få ett arbete, menar Konjunkturinstitutet.

I januari gick 872 ungdomar på yrkesintroduktion – så kallade YA-anställningar – enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Långt ifrån förhoppningarna om de tusentals platser som regeringen vill se på.

– Det verkar finnas problem med åtgärder där företagen har krav på sig att utbilda. Flera tycker att det är krångligt. Det kan vara en orsak till att det har blivit så små volymer, säger Åsa Olli Segendorf, chef för Konjunkturinstitutets avdelning för arbetsmarknad och prisbildning som har gjort en färsk utvärdering av YA-jobben.

I grunden ser KI positivt på anställningsformen som ett sätt att öka kompetensförsörjningen på svenska arbetsplatser. Men man pekar också på nackdelar. Det handlar framför allt att insatsen tenderar att nå personer som sannolikt ändå förr eller senare hade fått in en fot på arbetsmarknaden.

– Risken är att en arbetsgivare anställer en person som ändå hade fått ett jobb. Subventionen medför då bara att anställningen blir billigare och att det enbart blir en statsfinansiell kostnad, menar Åsa Olli Segendorf.

En av förklaringarna till att yrkesintroduktionen inte går till de ungdomar som har det svårast att hitta jobb är de krav som ställs för att komma ifråga för insatsen.

–Det är ju arbetsmarknadens parter som skriver avtalen och kraven är ofta ganska strikta, som att man ska ha en viss sorts gymnasieexamen.

Bör kraven sänkas?
– Ja, det är en viktig del om man vill nå dem som har svårast att få jobb. Men det är ju parterna som måste göra det. Det här är ett avtal mellan Arbetsförmedlingen och fackföreningar och arbetsgivare.

I överenskommelsen om flyktingmottagandet i höstas slogs fast att systemet ska utvidgas till att också omfatta nyanlända. Regeringen hoppas därmed fortfarande att modellen ska få effekt. Även Åsa Olli Segendorf tycker att det finns fördelar med att använda ett introduktionssystem som redan finns.

– Men då måste det skrivas avtal som passar för de här grupperna.

Fakta

YA-jobben, yrkesintroduktion. En form av lärlingstjänst där en del av arbetstiden ska vara utbildning, men där 75 procent är jobb. Lönen subventioneras med statliga medel. Fack och arbetsgivare kommer överens om det exakta upplägget.