STOCKHOLM 20110716 En man ligger utslagen p en soffa Foto Christine Olsson / SCANPIX / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

Sjukfrånvaron bland statligt anställda fortsätter att öka och skillnaden mellan könen är nu den största på fem år.

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade i fjol med 0,7 procentenheter och uppgick till 5,3 procent. Männens sjukfrånvaro ökade med 0,2 procentenheter och uppgick under samma period till 2,5 procent, enligt ett pressmeddelande från myndigheten Statskontoret.

Skillnaden mellan könen är nu den största på fem år.

Totalt uppgick sjukfrånvaron till 3,9 procent av tillgänglig arbetstid 2015. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Sedan 2011 har sjukfrånvaron bland anställda på statliga myndigheter ökat med 1,0 procentenheter.