STOCKHOLM 20121008 En fˆr‰ldraledig man p promenad med sin barnvagn i ett nybyggt bostadsomrÂde Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX / kod 10150

Foto: Pontus Lundahl/TT

Precis som arbetslösa och sjukskrivna kan föräldralediga i vissa fall komma att undantas från det nya amorteringskravet.

Finansinspektionen (FI) skriver på sin webbplats att föräldraledighet ”i vissa situationer kan påverka betalningsförmågan” på ett sådant sätt att undantag från kravet att amortera på bolånen kan medges.

– Detta får bolåneföretagen bedöma från fall till fall, konstaterar FI-chefen Erik Thedéen i uttalandet.

FI har tidigare angett arbetslöshet, längre sjukskrivningar och dödsfall bland närstående som särskilda skäl som kan motivera undantag från amorteringskravet.

Thedéen har dock sagt till SvD att föräldraledighet inte är ett särskilt skäl eftersom ”man har ju vetskap om det i förväg och man bör klara det i bokalkylen”. Både KD och V har kritiserat den inställningen.