LÄS OCKSÅ ”Oro för framtiden blandas med kamplust” – Lena Hennel

Skärmavbild 2016-05-13 kl. 08.41.43

1.På tio år har S förlorat en tredjedel av sina LO-sympatisörer.

Den svenska modellen årgång 2016 har inte bara ett ben utan två. Sysselsättning och välfärd.
– Vi har satt alltihop under rubriken den svenska modellen. Det tycker jag är en bra rubrik. Båda benen är lika starka. Det handlar om att skapa fler jobb och om att välfärden ska vara generell, förklarar Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

Marknadsföringen av den svenska modellen i delvis ny klädedräkt är receptet för att vinna tillbaka inte bara LO-väljare, utan också bredare grupper, menar hon. Än så länge är det osäkert om lanseringen burit frukt. Opinionssiffrorna står fortfarande och stampar.
Men Carin Jämtin är övertygad om att en ”bred jämlikhetspolitik” där det – för att låna Per Albin Hanssons ord – varken finns privilegierade eller tillbakasatta, varken kelgrisar eller styvbarn fortfarande är bästa sättet att vinna val.

Hennes parti har visserligen tappat många arbetarväljare men Carin Jämtin poängterar att Socialdemokraterna fortfarande har en bra socioekonomisk spridning i sina led. Men siktet är trots allt inställt på att vara ett parti som attraherar olika slags väljargrupper.
– Vi vill nå så brett som möjligt och så många som möjligt.

Skärmavbild 2016-05-13 kl. 08.44.06

2.Partiet måste hitta en ny ideologisk kompass.

Carin Jämtin har fått kritik för att inte driva på det ideologiska arbetet tillräckligt. Hon håller inte med. Men det finns företrädare högt upp i partiet som tycker att det är dags att hon lämnar sitt uppdrag, just på grundval av det.
– Jag är vald av kongressen och vi har kongress nästa år. Så tänker jag kring det, lyder hennes kortfattade svar till dem.

Till skillnad från de oppositionella rösterna i partiet som kräver en grundlig samhällsanalys så menar Carin Jämtin att en sådan faktiskt gjordes när det nya partiprogrammet antogs 2013 och att de åtta arbetsgrupper som tillsattes i vintras också kommer att göra sitt till.
– Vår valanalys sa, vilket jag håller med om, att vi lyckades visa en verklighetsbild som många människor känner igen. Men valanalysen sa väl också att vi inte riktigt kunde förmedla våra lösningar på nutidens utmaningar.

Skärmavbild 2016-05-13 kl. 08.45.40

3.Oro för att S ska gå mot en dansk flyktingpolitik.

Regeringen har sedan i höstas varit hårt pressad av att hantera det stora antalet flyktingar som sökt sig till Sverige. S och MP tog till kraftiga åtgärder för att begränsa antalet asylsökande. Det är inte bara miljöpartister som har uttryckt sitt missnöje över kursomläggningen utan också socialdemokrater, inte minst partiets sidoorganisationer. Carin Jämtin signalerar direkt när det kommer på tal att hon är medveten om att det är en känslig fråga.
– Det är regeringen som har fattat de besluten. Partiet har inte ändrat uppfattning och det har jag varit extremt tydlig med.

Hon påminner om att det inte är första gången som S tvingats till ”extremt svåra saker”. Under 1990-talskrisen skar partiet bland annat i arbetslöshetsförsäkringen.
– Min bedömning är att partiet inte kommer att ändra uppfattning i migrationsfrågan. Det är en av anledningarna till att det är en tillfällig lagstiftning och inte en permanent förändring.

Carin Jämtin poängterar att det inte kommer att komma några förslag på nästa partikongress om en ändrad inriktning.
– Där tycker jag att det är väldigt tydligt vad som är regeringens och vad som är partiets agerande i en svår situation.

Och du tror inte att det kan bli smittoeffekter så att ni på sikt går i de danska Socialdemokraternas fotspår?
– Risken finns där. Jag har ögonen på det. Man måste hela tiden vara noga med vad man gör och hur man uttrycker sig. Men risken finns där: att man plötsligt har hamnat i ett hörn där man inte vill hamna. Och det är vi extremt noga med.

Enligt Carin Jämtin har partiet lärt sig ”en del av vad som hänt med våra systerpartier i Norden” som skärpt både regler och tonfall.

Och dit vill du inte?
– Nej, nej. Jag vill inte det. Nej. Absolut inte.

Skärmavbild 2016-05-13 kl. 08.48.09

4.S står och faller med sin folkrörelse.

Moderaterna kunde men Socialdemokraterna kan inte. Vinna val utan en folkrörelse i ryggen. På den punkten är Carin Jämtin bestämd.
– För oss är det helt avgörande. Vi behöver ut och prata med människor och förklara vår politik. Den är emellanåt lite mer krånglig är rakt-på-politiken som Moderaterna har.

Därför har Socialdemokraterna under senare tid hårdsatsat på att renovera partiet, bland annat genom en utbyggd studieverksamhet. 2008 la man 9,5 miljoner på partiet. I år är summan dubblerad, 19,5 miljoner. Hittills har emellertid satsningen inte betalat sig. 2010 gjorde partiet ett av sina sämsta val sedan det bildades. 2014 klarade man med ett nödrop att komma över det resultatet.

Skärmavbild 2016-05-13 kl. 08.50.39

5.Striden står om den ekonomiska politiken.

Den som blundar ett ögonblick där på Carin Jämtins tjänsterum i riksdagen skulle kunna förväxla svaret från partisekreteraren med svaret från finansministerns. LO och partiets tunga Skånedistrikt vill luckra upp statens budgetregler för att få mer pengar till investeringar. Men likt Magdalena Andersson tycker Carin Jämtin inte att det finanspolitiska ramverket innebär någon ideologisk strypsnara för partiet.
– Om vi inte värnar statsfinanserna råkar de mest illa ut som redan har det dåligt i samhället. Det är de som förlorar jobbet eller får en dålig a-kassa. Men det här får vi säkert en debatt om på nästa partikongress.

Liksom fördelningspolitiken. Inkomstskillnaderna i samhället har inte bara vuxit under borgerliga regeringsår.
– Det är oerhört viktigt att vi utjämnar klyftorna. Men det finns massor av verktyg för det. Det är inte enbart en ekonomisk fördelningspolitik.

Att se till att alla samhällsgrupper har en ”jämlik tillgång” till sådant som skola, vård och omsorg är i stället en nyckel menar hon. Dessutom har det ju visat sig lättare sagt än gjort att använda sig av ekonomiska verktyg för att öka fördelningen.
– Precis. Att utjämna möjligheterna, att utjämna livschanserna på riktigt. Det är minst lika viktigt.

LÄS OCKSÅ

S-kris del 1: Finns det ett Arbetarparti?

S-kris del 2: Tiden rinner iväg för socialdemokratin

S-kris del 3: När (S)olidariteten nådde en gräns

S-kris del 4: Ett folkrörelseparti utan folk

S-kris del 5: Dirigenten som håller emot reformkraven