Grafik: Eva Vaihinen Klicka på bilden för att se den större

LÄS OCKSÅ Ny upphandling – rättigheterna försvann
LÄS OCKSÅ ”Förvånad att det hamnat hos EU-domstolen” – Almega

Vid minst 200 tillfällen under de senaste fem åren har ISS Facility Services förhandlat med tjänstemannaförbundet Unionen om uppsägningar. Antingen definitiva sådana, eller uppsägningar med möjlighet att få nytt jobb i samma verksamhet – men med lägre lön, deltid i stället för heltid eller andra försämringar av villkoren.

– Vare sig du är städare, driftschef eller administratör vill ISS pressa kostnaderna, säger Gunilla Krieg, ombudsman vid Unionen och avtalsansvarig för serviceentreprenadavtalet. Det har bara inte trängt igenom att också tjänstemän drabbas.

Skärmavbild 2016-05-13 kl. 08.02.27De många förhandlingarna är en del i en större omvandling av den svenska arbetsmarknaden. Schematiskt börjar den med att de större företagen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet, och låter någon annan sköta all service runtomkring. Outsourcingen, som började med städning och personalmatsalar, har fortsatt i vågor där vaktmästeri, reception, bokföring och andra tjänster svepts med. En aktuell trend är att energiföretag som Eon och Fortum lägger ut drift och underhåll på entreprenad.

– I det första steget brukar de tidigare anställda få följa med, säger Gunilla Krieg. I förhandlingsprotokollen står det att tidigare löner och anställningstider följer med till den nya arbetsgivaren.

I två–tre år är allting lugnt. Så kommer smällen: Tjänsterna ska upphandlas. Och nu ska priset pressas. Lägsta anbudet vinner.

I det här skedet gäller oftast inte de regler i las (lagen om anställningsskydd) som ska skydda de anställda vid övergång av verksamhet. Skulle den första entreprenören förlora uppdraget blir de anställda uppsagda på grund av arbetsbrist.

För även om de är anställda i ett jätteföretag som ISS är anställningsavtalen skrivna så att lönen bara gäller på den specifika arbetsplatsen/entreprenaden. Bara den som har tur (och inte är gammal eller sjuk) erbjuds jobb hos den nya arbetsgivaren.

– Här kommer första lönesänkningen, säger Gunilla Krieg. Den nya arbetsgivaren kan säga att ”din gamla lön är onormalt hög för en receptionist” eller ”du hade ju lite mer kvalificerade arbetsuppgifter tidigare”. Jag har sett så många lönesänkningar på några tusen kronor i månaden att jag kan tala om ett mönster.

Inte bara lönerna pressas. Unionen har drivit ärenden i domstol där arbetstiden har förlängts från 38 till 40 timmar i veckan. Förkortad uppsägningstid är ett annat exempel.

En del uppsägningar och försämringar av villkoren skapar rubriker. Uppståndelsen blev stor våren 2014, då Veolia sa upp heltidsanställda i tågtrafiken i Skåne och erbjöd deltider i stället. Seko svarade med strejk, villkorsdumpningen blev synlig. Unionens många förhandlingar med ISS handlar i regel om färre än fem uppsägningar åt gången. Sådana uppsägningar som inte behöver anmälas till arbetsförmedlingen. De passerar obemärkt förbi.

Gunilla Krieg ser en sortering av arbetskraften äga rum i tysthet. I de stora företagen, som gör sig av med sina städare, vaktmästare och receptionister, försvinner alla de jobb som förr kunde fungera som reträttposter.

För den som blir sjuk eller arbetsskadad finns ingen omplaceringsmöjlighet. Kraven för att bli anställd är så höga att det liknar en tävling.

För dem på andra sidan, de som har åkt ut, återstår osäkra jobb på hårda villkor. Och den dag de blir arbetslösa slipper det stora företaget, som från början var deras arbetsgivare, att se dem i ögonen.

Mårten Martos Nilsson

ISS

• ISS är ett av de största företagen som tar över outsourcade tjänster.

• ISS startades som ett säkerhetsföretag i Köpenhamn 1901.

• 1934 började ISS även leverera städtjänster.

• 1946 kom ISS till Sverige, den internationella expansionen inleddes.

• ISS specialiserar sig på att sköta outsourcade tjänster: städning och tvätt, fastighetsskötsel, mat, kontorstjänster och säkerhet. Trenden mot mer outsourcing från 1980 och framåt gör att marknaden är stor. Sju av tio europeiska företag outsourcar minst en funktion.

• ISS har i dag över 530 000 anställda i ett 50 tal länder. Därmed är ISS världens fjärde största privata arbetsgivare.

Hennes månadslön skulle sänkas med 5 000 kronor

• ISS drar sig inte för att pressa sina anställda mycket hårt. En av deras receptionister i Stockholm var duktig och mycket omtyckt av kundföretaget. Hennes goda kvalifikationer hade renderat henne en individuellt satt månadslön på 29 000 kronor.

• ISS förlorade uppdraget hos kundföretaget. Kvinnan erbjöds en likvärdig tjänst hos en annan av ISS uppdragsgivare, men med 5 000 kronor lägre lön. Bolaget gjorde klart för henne att hon skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist om hon inte accepterade den nya lönen. Receptionisten kände sig tvingad att gå med på lönesänkningen.

• För kvinnan slutade historien bra. Den nya entreprenören insåg hur uppskattad hon var hos kundföretaget och anställde henne med den tidigare månadslönen.

• Unionen reagerade starkt på hur ISS behandlade kvinnan och har försökt driva fallet rättsligt. Facket ser den press som receptionisten utsatts för som likställd med en uppsägning utan saklig grund.

Carl von Scheele