LÄS OCKSÅ Ny upphandling – rättigheterna försvann
LÄS OCKSÅ ”ISS pressar alltid kostnaderna”

– Jag är förvånad över att det här målet alls har hamnat i EU:s domstol, säger Jonas Stenmo, chefsjurist vid Almega och juridiskt ombud för ISS.

Det är redan klarlagt i Arbetsdomstolen att den förlängda uppsägningstiden i Unionens avtal inte är en intjänad rättighet som man kan ta med sig till en ny arbetsgivare. Och att det inte går att lägga samman anställningstider hos olika arbetsgivare för att få den förlängda uppsägningstiden.

– Det här är en skillnad jämfört med när man beräknar anställningstid för att bestämma uppsägningstid och turordning vid uppsägning enligt lagen om anställningsskydd (las) betonar Jonas Stenmo. Där går det att räkna in tid även hos tidigare arbetsgivare, om verksamheten har gått över till ett nytt företag.

Det första året efter att en verksamhet förs över till en ny arbetsgivare är den nya arbetsgivaren skyldig att tillämpa den gamla arbetsgivarens kollektivavtal. Det är innebörden av de EU-regler som ska skydda anställda vid så kallad verksamhetsövergång.

– Men därefter gäller förvärvarens kollektivavtal. Det kan innebära kraftiga försämringar, säger Jonas Stenmo.

Han påminner om hur 1 800 teletekniker som hade haft rätt att gå i pension vid 60 års ålder som Teliaanställda, fick fem år längre till pensionen då de anställdes av Relacom 2005.

Den förlängda uppsägningstiden för äldre finns i alla Unionens kollektivavtal. Tjänstemän som fyllt 55 när de sägs upp på grund av arbetsbrist ”och då har 10 års sammanhängande anställningstid” ska ha sin uppsägningstid förlängd med sex månader.