Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Anställda förbjuds att gå på toaletten och tvingas kissa i blöjor. Villkoren för arbetare inom amerikansk kycklingindustri är hårda, visar en ny rapport från Oxfam America.

rapportoxfam

Oxfam Americas rapport.

En stor majoritet av de cirka 250 000 anställda riskerar att få sparken om de ber om att få gå på toaletten under arbetstid.

Kvinnor drabbas särskilt hårt eftersom de behöver gå på toaletten oftare i samband med graviditet och menstruationer.

Anställda vittnar om att de bär blöja när de står vid produktionslinjen då de inte får gå på toaletten, visar rapporten som där skriftligt material ställts samman och där anställda intervjuats mellan 2013 och 2016.

De flesta anställda vill inte figurera med sina hela namn i rapporten men Dolores som jobbade på Simmons kycklingfabrik i Kansas säger att hennes chef inte gav henne tillstånd att gå på toaletten.

– Jag började då bära bindor men det räckte inte eftersom de fylldes med kiss så jag var tvungen att sätta på mig blöjor istället. Många andra gjorde som mig, säger hon.

Anställda på flera andra kycklingfabriker i USA vittnar om liknande arbetsvillkor.

I en enkät tillfrågades 266 arbetare i Alabama om sina arbetsvillkor och 80 procent uppgav att de inte kunde gå på toaletten då de behövde. Ungefär samma resultat blev de då arbetare i Minnesota fick svara på samma enkät.

Cheferna i flera fabriker har uppmanat anställda att inte äta och dricka så mycket under arbetsdagen så att behovet av att gå på toaletten minskar. Oxfam uppger att det kan vara en farlig uppmaning eftersom det kan leda till uttorkning och utmattning.

Skälet till att cheferna förbjuder de anställda att lämna de löpande bandet uppges vara att produktionstakten är så hög.

Flera arbetare uppger till Oxfam att det känns förnedrande att inte få gå på toaletten då de behöver. På en fabrik, Case Farm i staden Morganton, North Carolina, drog anställda igång en kampanj för sin rätt att gå på toaletten.

Oxfam uppmanar USA:s största kycklingfabrikanter – Tyson Foods, Pilgrim’s, Perdue och Sanderson Farms – att omedelbart vidta åtgärder och minska pressen så att anställda ska kunna gå på toaletten under arbetstid.