Skärpt reglering av arbetstiden och lika löneökningar för alla. Transport har tecknat nytt avtal för bevakningsanställda med Almega Säkerhetsföretagen.

Under onsdagen har Transport tecknat ett nytt avtal för runt 17 000 anställda i bevaknings- och säkerhetsbranschen. Det nya avtalet löper på 13 månader från 1 maj och ger löneökningar på 593 kronor.
– Eftersom alla tarifferna höjs lika mycket är det en låglönesatsning och det är vi glada över. Det är viktigt för Transport och för branschen i stort att ingångslönerna höjs om man vill kunna rekrytera ny personal, säger Jerker Nilsson, avtalsansvarig ombudsman på Transport.

Att krontalspåslaget är lika i alla löneklasser innebär att ingångslönerna höjs med över 3 procent och den nya ingångslönen blir 20 018 kronor i månaden. OB-tillägg och övriga tillägg höjs med 2, 38 procent.

En viktig fråga för facket har varit att begränsa arbetsgivarnas möjlighet att tillfälligt förskjuta arbetstiden. I och med det nya avtalet får arbetspassen bara förskjutas i sin helhet medan arbetsgivarna tidigare kunde dela upp de förskjutna passen. Det finns också begränsningar för hur och hur ofta passen får förskjutas.
– Vi har påbörjat ett viktigt arbete med arbetstiden och det kommer vi jobba vidare med i kommande avtalsförhandlingar, säger Jerker Nilsson.

Just arbetstiderna har varit en svår fråga i förhandlingarna.
– Det tog två förhandlingsdagar extra, men nu är vi i mål, säger Jerker Nilsson.

Avtalet för bevakningsanställda är Transports näst största avtal. Genomsnittslönen på avtalsområdet ligger på 24 913 kronor.