Martin-K-webbledartopp

Uber lägger ned sin svarttaxiverksamhet Uberpop. För dem som värnar rimliga löner, bra säkerhet och som inte gillar skatteflykt och svartarbete, är det förstås bra. Men Liberalerna sörjer.

I ett pressmeddelande pekar riksdagsledamot Mathias Sundin (L) i stället ut regeringen som ansvarig för beslutet. Sverige har ju inte anpassat regelverk och lagstiftning efter Ubers verksamhet, menar han.

Och självklart ska svenskt rättsväsende inte anpassa sig till ett system som gynnar skattefusk, som försämrar säkerheten, som urholkar sund konkurrensen och som dumpar lönerna. Uber har sin bas i Nederländerna för att undanhålla skatt.

Arbetsgivarens tar inget ansvar för förarnas skatter, något som Ubers Sverigechef kommenterar med orden ”Man kan ju inte betala någon annans skatt”.

Inte heller tar de ansvar för att de lockar förare till att bryta mot lagen. 30 av Ubers förare har blivit dömda för att ha kört taxi utan tillstånd, något som Uber avfärdar med den absurda kommentaren att ”rättsläget är oklart”.

I denna hyllning av laglös körning och skattefusk vill alltså liberalerna inte vara sämre. Att skatterna inte betalas in skyller Mathias Sundin på regeringens regelverk och han lyfter Uberpop som en gren av den nya delningsekonomin.

Det är det inte. Det är en tjänst som förmedlar svarttaxi.