annika_elias_6

Annika Elias. Foto: Ledarna

Kvinnliga chefer tjänar mindre än manliga. De jobbar gratis 33 minuter om dagen, enligt Ledarna, som konstaterar att det är långt kvar till jämställdhet på chefsnivå.

En kvinnlig chef tjänar i genomsnitt 3 362 kronor mindre än en manlig, om hänsyn tas till faktorer som utbildning, befattningsnivå och antal underställda arbetare. Det innebär att de jobbar gratis 33 minuter om dagen, eller tre och en halv vecka om året, enligt chefsorganisationen Ledarnas jämställdhetsbarometer.

Det är dock inte bara lönen som är ojämställd för chefer. Det är också betydligt vanligare att chefen är man än kvinna. Mansdominansen blir dessutom starkare ju högre upp i toppen man kommer.

Av alla chefer är 37 procent kvinnor, men på vd-nivå är andelen 16 procent. Andelen kvinnliga chefer ökar visserligen, men med dagens tempo skulle det ta 50 år innan lika många kvinnor som män har de högst chefsposterna, enligt Ledarnas beräkningar.

– För att öka jämställdheten bland Sveriges chefer krävs en utveckling och modernisering av chefsrollen i många företag och organisationer. Chefsuppdragen måste uppfattas som attraktiva av både kvinnor och män, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, i en kommentar på förbundets hemsida.

Ledarna konstaterar också att det ojämställda uttaget av föräldraledighet, där kvinnor tar ut 75 procent av all föräldrapenning, minskar kvinnors möjlighet att göra chefskarriär. Förbundet vill därför se en helt individualiserad föräldraförsäkring så att förutsättningarna att få och utföra chefsjobb blir lika för män och kvinnor.

Läs hela rapporten här.

Chefens kön

Alla chefer 63 (andel män) 37 (andel kvinnor) • Första linjens chefer* 60 (andel män) 40 (andel kvinnor) • Mellanchefer 64 (andel män) 36 (andel kvinnor) • Vd-nivå 84 (andel män) 16 (andel kvinnor) * Chefer som inte har andra chefer under sig Källa: Ledarna