Seko och Almega Tjänsteförbunden har träffat nytt avtal för bransch järnvägsinfrastruktur där lönerna höjs med 2,38 procent på 13 månader. Avtalet innehåller också skärpta integritetskrav och huvudentreprenörsansvar.

Det nya avtalet innebär att grundlönen höjs till 26543 kronor per månad för yrkeskunniga medarbetare.

Vid sidan av löneökningarna innehåller avtalet också nya skrivningar om integritet kring elektroniska övervakningssystem och GPS. Avtalet reglerar också hur alkohol- och drogtester ska genomföras.
– Det får väl ses som ett halvt steg framåt även om vi inte kom hela vägen med våra krav, säger Håkan Englund som är vice ordförande för Infranords förhandlingsorganisation till Sekotidningen.

Parterna är överens om att införa en skrivning om entreprenörskedjor där den som är huvudentreprenör ska upprätta en lista över vilka underentreprenörer som denne anlitat och vilka underentreprenörer som dessa i sin tur anlitat.

Arbetsgivarna vill ha få in personer som saknar utbildning och erfarenhet för att utföra enklare arbeten till en lägre lön. Något som Seko motsätter sig. Frågan hamnar nu i en arbetsgrupp som ska komma med förslag före årets slut.
– Det är en knäckfråga där vi står väldigt långt ifrån varandra. Vi anser att rallare är ett kvalificerat arbete med höga krav på säkerhetsutbildning. Men arbetsgivarna vill splitta upp yrket och anställa hantlangare, buskröjare och skruvdragare till en betydligt lägre lön, säger Håkan Englund.

Enligt honom handlar skulle ett genomförande innebära att ungefär en fjärdedel av alla kvalificerade yrkesarbetare i branschen skulle försvinna.
– Om inte arbetsgruppen löser det här så tycker jag personligen att det här måste bli en konfliktfråga för Seko i nästa avtalsrörelse till tidningen.
Avtalet berör omkring 3200 medlemmar och löper över 13 månader, från den 1 april 2016 till den 30 april 2017.