HEBY 2010-06-01 En lastare med timmer p Setra sÂg i Heby Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dålig lönsamhet, hårdnande konkurrens och uppsnabbad strukturomvandling. Därför blir antalet sågverk i landet allt färre, rapporterar ATL (Lantbrukets Affärstidning) som gått igenom resultaten för ett antal små, medelstora och några större sågverksföretag under 2015.

Granskningen visar att det finns fler sågverk i södra Sverige, medan de i norr är mer lönsamma att driva.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen är 2,2 procent.

– Vi behöver en rörelsemarginal på minst 5 procent över tid för att ta valutafluktuationer och reinvestera i det vi har. Ska man utveckla utöver reinvesteringar behövs det marginaler på 8—10 procent, säger Santhe Dahl, koncernchef för Vida, till ATL.