jesper_3985

Jesper Strömbäck Pressfoto

Det pågår en het debatt bland allmänheten och i medierna om flyktinginvandringens inverkan på den svenska arbetsmarknaden, välfärden och den sociala gemenskapen. Många oroas över de negativa konsekvenserna, få diskuterar hur invandringen stärker samhällsekonomin ur ett brett och långsiktigt perspektiv. 

I Utan invandring stannar Sverige har Jesper Strömbäck, professor i medieforskning och politisk kommunikation, gått igenom material från över 200 rapporter, böcker och artiklar om hur invandring påverkat och påverkar Sverige och jämförbara länder, med fokus på de ekonomiska aspekterna.

Slutsatsen är att invandring stärker landet på flera sätt: Den ger ökad mångfald och kreativitet, mer kunskap och kompetens på arbetsmarknaden samt högre ekonomisk tillväxt.

De som invandrar är ofta unga och bidrar därmed till att föryngra befolkningen och öka andelen yrkesverksamma medborgare. Invandringen är även viktig för kommuner med krympande befolkning.

Jesper Strömbäck ser människan som en resurs – ett land som är öppet för människor från andra länder är inte bara solidariskt, utan investerar för framtiden.

Men invandring är inte oproblematiskt och på kort sikt belastas de offentliga finanserna. Den stora utmaningen är snabb sysselsättning.

Strömbäcks förslag för en bättre integration är bland annat utbildning och lägre lägstalöner, med argumentet att det skulle underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Där håller jag inte med Strömbäck, ett samhälle där människor inte kan leva på sin lön, och som på sikt leder till ökade klassklyftor, är inget humant och demokratiskt samhälle.

Överlag inger Jesper Strömbäcks bok framtidshopp. Med utgångspunkt i forskningen visar han att invandring är en tillgång på många sätt.

Soledad Cartagena

Fackbok

Utan invandring stannar Sverige Jesper Strömbäck Volante förlag