Traditionellt är städare ett lågavlönat kvinnoarbetarejobb. Byggnadsarbetare är ett högavlönat mansarbetarejobb. I det nya byggavtalet finns tjusiga skrivningar om hur man ska öka andelen kvinnliga arbetare i byggbranschen för att uppnå jämställdhet.

Genom entreprenadiseringen av städbranschen har antalet byggstäderskor som går på byggavtalet stadigt minskat, men de finns fortfarande kvar som en lönegrupp i avtalet.

Byggnadsarbetarnas löner höjs enligt det nya byggavtalet 2016 med 748 kr per månad. Byggnadsstäderskornas med 610 kr per månad. Tydligare kan inte LO:s jämställdhetspolitik demonstreras.

Kurt Junesjö, fd förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB