Väggarna vid trappan upp är tapetserade med affischer. Leonardo da Vincis ”Den vitruvianske mannen” snurrar i ett kugghjul: ”En kugge i maskineriet? Utforma arbetsplatsen så den passar människan”. Utställningen på Malmö konstmuseum visar en tid (1960–1980) då politik och arbete tog plats i konsten.

Många konstnärer ratade oljemålningar till förmån för affischer som kunde massproduceras – för att nå ut.

Den mångfacetterade utställningen ”Ropen skalla, konsten åt alla!” sjunger på sista versen (t o m 15 maj). Se om ni kan. Och kommer er för. För det blir ett litet projekt att ta sig till Malmöhus slott, innanför de symboliskt höga vallgravarna i gräs.

För övrigt: Ett päronträd till minne av August Palm invigdes den 1 maj vid Stadshuset i Malmö. 1882 lockade Mäster Palm 800 åhörare uppifrån just ett päronträd.