LÄS OCKSÅ Så här kan lönegapet minskas

– Naturligtvis är målsättningen att alla kommuner och landsting ska ha heltid som norm, säger Johan Ingelskog, förhandlingschef.

– För oss är frågan jätteviktig. Våra medlemmar hamnar i deltidsfällan och då klarar man sig inte på sin lön och blir sedan fattigpensionär.

Flera punkter i avtalet tar upp heltidsfrågan. Heltidsarbete ska vara norm och den gängse formen vid nyanställningar. Redan anställda ska i högre utsträckning arbeta heltid. Erbjudanden om ökad sysselsättningsgrad ska ske skriftligt.

Lokalt ska kommuner och landsting ta fram femåriga handlingsplaner för ökad heltidssysselsättning, färre deltidare och delade turer.

I detta arbete får de lokala parterna stöd i ett centralt projekt, som tar fram en handledning och tips till de lokala parterna.

-– Det är viktigt att handlingsplanen blir bra, eftersom vi vill att heltid blir norm i offentlig verksamhet.

Arbetet med att minska antalet deltidare i kommuner och landsting är jättelikt. I dag finns i kommunerna 177 000 deltidare med månadslön och 107 000 heltidsanställda som av olika anledningar gått ner i tid. Dessa siffror omfattar inte bara kommunalare utan alla anställda.

På senare år har antalet heltidsanställda i kommunerna ökat med 30 000, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Politiska beslut om rätt till heltid eller ökad sysselsättningsgrad har tagits i 57 procent av landets kommuner.

I landstingen har 14 av 21 fattat liknande beslut (67 procent).

– Vi vill inte att heltid ska vara en individuell rättighet, utan att den blir norm vid schemaläggningen, säger Johan Ingelskog.

– Om rättigheten är individuell måste våra medlemmar själva jaga tid och får välja mellan pest eller kolera. De får heltid om de accepterar delade turer eller åtar sig att arbeta varje helg i månaden eller de flesta av dem.

LÄS OCKSÅ

”Bra – men inte tillräckligt”

Avtal klart för Kommunal

Ledare: Kommunals avtal en seger för verkligheten.

Ännu inget avtal för Kommunal

Tyst om avtal för Kommunal

Kommunal får stöd för extra löneökningar

Kommunals sikte inställt på 2,2 procent

LO och Svenskt Näringsliv i utspel

”Inte okej att kommunalare blir lönegolv”

Kommunal: Arbetsgivaren håller nere löner för oss

SKL beredda att diskutera lönesatsning på undersköterskor

”Aldrig sett en så aggressiv motpart”

”Kommunals krav är för högt”

Kommunal kräver 3,3 procent totalt