Gör det svårare och dyrare att läga ner och flytta produktion utomlands. Följ Tysklands exempel, skriver Daniel Sestrajcic. Foto: Björn Lindgren

Gör det svårare och dyrare att läga ner och flytta produktion utomlands. Följ Tysklands exempel, skriver Daniel Sestrajcic. Foto: Björn Lindgren

ARBETET DEBATT. Regeringen bör agera för att göra det svårare att flytta lönsam och hållbar produktion från Sverige, skriver Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Bjuv är i uppror och det med rätta. När det absolut viktigaste företaget på orten flyttar och gör 450 personer arbetslösa och ställer 500 odlare inför stora problem utan någon rimlig anledning – företaget är lönsamt och välskött – då ska man bli förbannad.

Bjuv är varken det första eller sista exemplet även Gislaved, Västervik, Tranås, Långhyttan och Gävle har drabbats. En av anledningarna till att bolag läggs ner och flyttar ut lönsamma företag från Sverige är att det är billigt och enkelt att göra det. Ytterligare en anledning i fallet Bjuv är Första AP-fonden som genom sitt storägande i ett riskkapitalbolag medverkar till nedläggningen av Findus.

I Sverige räcker det att betala lön under uppsägningstiden; i Tyskland är det betydligt dyrare på grund av tysk lagstiftning. När Electrolux lade ner sin fabrik i Nürnberg kostade nedläggningen 1 281 000 kronor per anställd. Totalt betalade företaget 2,3 miljarder. När Electrolux lade ned sin fabrik i Torsvik samma år kostade nedläggningen 226 000 kronor per anställd. Det är inte konstigt att det är Sverige som drabbas.

För mig är det chockerande att regeringen inte på allvar gör någonting åt just dessa problem – det räcker inte att skramla och i samtal vädja till Nomad Foods ledning att ”agera ansvarsfullt både mot personal och livsmedelsindustrin”. Det enda ett riskkapitalbolag med säte på Brittiska Jungfruöarna är beredda att agera ”ansvarsfullt” gentemot är sina aktieutdelningar.

Jag kan konstatera att resultatet av regeringens strategi är mycket magert. Företaget gav efter mötet med Mikael Damberg ett löfte om en heltidsanställning till ett värde av dryga miljonen men avser att gå vidare med nedläggningsplanerna.

Regeringen har all anledning att agera för att göra det dyrare och svårare att flytta lönsam och hållbar produktion från Sverige. Titta på hur lagstiftningen ser ut i andra länder, som exempelvis Tyskland, när det gäller ansvar vid nedläggning av lönsamma företag – inte minst om det genomförs av Skärmavbild 2016-05-04 kl. 08.32.41riskkapitalbolag som köper upp, lägger ner och flyttar ut lönsam produktion.

I Kanada används pensionspengarna effektivt för att investera i omställning, påverka företags strukturplaner och förankra ägandet i den lokala ekonomin. Det har räddat tiotusentals arbeten och skapat ett klimat som gör att företag stannar och utvecklar snarare än flyttar och avvecklar.

För oss i Vänsterpartiet är det självklart att direktiven till våra AP-fonder måste ses över, så att de i stället för att lägga ned lönsam industri kan används för att trygga, utveckla och stödja lönsamma, hållbara och livskraftiga företag som skapar arbetstillfällen och grön omställning.

Slutligen måste regeringen presentera ett konkret investeringspaket för Bjuv som tryggar livsmedelsproduktionen i området och säkrar den infrastruktur och kompetens som byggts upp under årtionden – allmänt prat om strukturfonder och öppnande av ett arbetsförmedlingskontor räcker inte.

Daniel Sestrajcic