MALM÷ 2016-05-01 V‰nsterpartiets ledare Jonas Sjˆstedt hÂller tal i Slottsparken i Malmˆ p fˆrsta maj Foto Bjˆrn Lindgren / TT / Kod 9204

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Foto Björb Lindgren/TT

2022 ska arbetsveckan vara 37,5 timmar. Vänsterpartiets ledning vill lagstadga om kortare arbetstid. Striden på V:s kongress som börjar under torsdagen kommer att handla om finansieringen.

Sextimmarsarbetsdag brukar vara en stående punkt på Vänsterpartiets kongresser. Den som börjar under torsdagen den 5 maj blir inte något undantag. Flera motioner i ämnet ska behandlas.

– Sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön är en strategiskt väldigt viktig fråga, säger Adriana Aires, som är ordförande för Vänsterpartiet i Göteborg.

Hon lyfter fram det pilotprojekt som pågår just nu i Göteborg.

– Vi har ju fått igenom ett försök med sextimmarsarbetsdag på Svartedalen och det visar att frågan är genomförbar på ett bra sätt.

Före jul kom partiledningens förslag till politik. I valet 2014 var allt fokus på vinster i välfärden. Men inför valet 2018 ska arbetstidsförkortningen upp på bordet. Partiet vill successivt driva igenom en lagstiftad arbetstidsförkortning.

Den ska genomföras under åren 2019-2022 och resultera till att en normal arbetsvecka när mandatperioden är slut ska vara 37,5 timmar. Att i ett slag genomföra en sextimmarsarbetsdag anses orealistiskt, men partiledningen stänger inga dörrar för att efter 2022 fortsätta en nedtrappning.

Kruxet är finansieringen. Tunga distrikt som Göteborg anser att en arbetstidsförkortning bör ske med bibehållen lön.

– För oss handlar det om omfördelning av resurser. Svenska företag gör större vinster än någonsin. Vi får fler och fler miljardärer. Det här är rätt strategi för att bidra till en förskjutning av resurser och makt till löntagarkollektivet, säger Adriana Aires.

Partiledningen menar emellertid är ett sådant förslag är genomförbart och anser i stället att reformer finansieras genom att löntagarna avstår framtida löneutrymme.

V-ledningens förslag ser i korthet ut så här:
• Stegvis arbetstidsförkortning under fyra år till 37,5 timmarsarbetsvecka. En årlig förkortning av normalarbetstiden görs därmed med cirka 37 minuter i veckan.
• ”Längden på reformens genomförandeperiod är anpassad till löneutrymmet.” En snabbare takt riskerar innebära reallönesänkningar på arbetsmarknaden.
• Inleds 2019 och är fullt ut genomförd 2022.
• Reformen genomförs via lagstiftning för att omfatta alla. Annars kommer man det under ”överskådlig framtid vara svårt att i branscher med en svagare facklig organisering avtalsvägen nå fram till kortare veckoarbetstid”.