Mats Kinnwall, chefekonom Skogsindustrierna_-2

Mats Kinnwall, chefekonom. Foto: Heléne Grynfarb

Trots den goda svenska tillväxten varnar Industriarbetsgivarna för att en avmattning är på gång. ”Glädjechocken är snart över”, varnar chefekonomen Mats Kinnwall.

När LO-ekonomerna kom med sin rapport för en dryg vecka sedan målades den svenska ekonomin i ljusa färger. ”Svensk konjunktur står stark”, menade de. Industriarbetsgivarnas och Skogsindustriernas chefekonom Mats Kinnwall tecknar en annan bild:

– Det gäller att passa på. Glädjechocken är snart över, förklarade han vid tisdagens presentation av arbetsgivarorganisationernas gemensamma konjunkturrapport.

– Vi kan se hur världsekonomin fortsätter att gå ganska knackigt. Det finns en konvergens mot lägre tillväxttakter.

Mats Kinnwall menar att den internationella ekonomin inte står att känna igen jämfört med före finanskrisen.

– Det finns ingenting som tyder på att det sluttande planet vänds. Det mesta tyder att vi går in i det här året på en lägre tillväxttakt. Centralbankerna har gjort allt för att elda på, men tillväxtkraften har gått ned.

För svensk räkning så riskerar de goda BNP-siffrorna att leda till en falsk trygghet, löd budskapet.

– Det kan framstå som att Sverige just nu är ett under av tillväxt, att BNP växer så att det knakar. Men man måste komma ihåg att Sverige svänger mycket mer än världsekonomin.

Mats Kinnwalls förklaring till att de goda siffrorna är att Sverige har haft en ”extremt expansiv penningpolitik”, med betydligt lägre real styrränta än på andra håll och dessutom en låg inflation. Nu pekar emellertid, enligt Mats Kinnwall, allt på en avmattning både i industriproduktionen och i detaljhandeln.

– Mycket tyder på att den tillfälliga spiken i svensk ekonomi nu håller på att mattas av. Det handlar inte om en dramatisk inbromsning men en betydligt lägre tillväxttakt än vad de flesta prognosmakare tror.

Sverige får räkna med ”måttliga tillväxttal” framöver och kanske även ett ännu dystrare scenario:

– Det är klart att någonstans kommer en recession.

Vad skulle krävas?
– I det kortare perspektivet kan man tänka sig enorma infrastrukturinvesteringar med offentliga medel. Men annars handlar det om att trimma utbudssidan. Fler människor i arbete som producerar mer per timme.

Mats Kinnwall vill också se ett bättre företagsklimat och ett Sverige där det blir attraktivare att ”investera, verka och bo i”. Högtidstalen om ”nyindustrialiseringsagendor” måste bli mer än tal, menar han.

När det gäller basindustrin så har priserna på järnmalm och stål varit fallande. Där bedömer emellertid Mats Kinnwall att det kommer att ske en stabilisering. Han menar också att man bör se optimistiskt på pappers- och massaindustrin. Där är en omställning från ett produktsortiment till ett annat på gång vilket leder till kraftiga investeringar som kan betala sig på sikt.

LÄS OCKSÅ

LO-ekonomer: Ekonomin är stark