– Vi hade önskat en enklare och mer effektiv lösning, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

– Det är bra med en skärpt lagstiftning. Förändringen går i rätt riktning, men vi är medvetna om de begränsningar som det parlamentariska läget innebär.

Redan när alliansregeringen förberedde förenklingar i las för arbetsgivare som använder visstid och vikariat reagerade TCO. När förändringarna infördes 2007 började snabbt listiga arbetsgivare värva allmän visstid med vikariat så att den enskilde aldrig blev berättigad till tillsvidareanställning.

TCO inledde tidigt en uthållig opinionsbildning mot försämringen. Organisationen inte bara anmälde frågan till EU-kommissionen, utan opinionsbildade med seminarier, undersökningar och rapporter, men också i möten med kommissionen och EU-parlamentariker.

Efter en tid visade det sig att de svenska reglerna stred mot EU:s direktiv om visstidsarbete. Genombrottet kom efter maktskiftet 2014. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gick till parterna. De ställde sig bakom ett förslag som också kunde lotsas genom det svåra parlamentariska läget i riskdagen.

Även från den 1 maj finns den gamla regeln kvar i las: Om en arbetstagare är anställd sammanlagt i två år på allmän visstid eller vikariat under en femårsperiod omvandlas anställningen till tillsvidareanställning.

– Fortfarande kan man inte lägga ihop allmän visstid och vikariat för att uppnå tidsgränsen på två år, säger Samuel Engblom.

Men om arbetstagaren varit anställd på till exempel allmän visstid under en period och sedan följs den av en annan anställningsform som vikariat eller säsongsarbete slopas ramtiden på fem år.

Då kan individen börja räkna ihop sina allmän visstider under en längre period än fem år och har rätt till tillsvidareanställning när 2-årsgränsen är passerad. Men det finns en hake. Det får aldrig gå mer än sex månader mellan de olika anställningarna hos arbetsgivaren.

För den enskilde har det blivit mycket svårt att hålla reda på sina rättigheter. Förutom lagstiftningen finns kollektivavtal med andra regler på olika områden, till exempel kommuner och industrin.

– Håll koll på hur länge du sammanlagt har varit anställd. Om tiden börjar närma sig två år ska du vara uppmärksam på vilken rubrik nästa anställning har. Och se till att glappen mellan olika anställningar inte blir mer än 6 månader, råder Samuel Engblom.

Ett bra råd är också att ta hjälp av facket för att kolla upp sina rättigheter efter flera olika visstidsanställningar hos samma arbetsgivare. Även om Samuel Engblom är långt ifrån nöjda med resultatet finns det viktiga lärdomar att dra av nio års kamp mot stapling av visstidsanställningar.

– EU-rätten innebär begränsningar i hur vi kan ändra och försämra vår arbetsrätt. Vi har genom vårt agerande blockerat ytterligare försämringar och fått tillstånd en förbättring.

Förändringarna i las gäller anställningar som ingås efter 1 maj. Den som är mitt i en anställning får inte börjar räkna enligt de nya principerna. Däremot vid nästa visstidsanställning får individen ta med sig sina anställningar före den 1 maj i granskningen av kedjan som kan berättiga till en tillsvidareanställning.

LÄS OCKSÅ:

Livslångt lärande kan ändra las

Regeringen öppnar för kompetenspengar

Regeringen får klartecken för las-ändring

Industriparter öppnar för större reform av las