Svenska Teknik&Designföretagen tecknade under måndagen avtal med Unionen för arkitekt-, teknik- och industrikonsultbranschen. Avtalet ligger på 2,2 procent liksom andra avtal på arbetsmarknaden.

Avtalet omfattar cirka 33 000 medarbetare inom Svenska Teknik&Designföretagen och gäller 12 månader, under perioden 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen.  STD-företagen ingår i Almega.

På sin hemsida konstaterar Unionen att man räknar med att flera avtal kommer att bli klara den här veckan. Den stora stridsfrågan, där förbundet varslade och tvingades backa efter motgång i Arbetsdomstolen handlar om flexpensionen.

Den frågan kommer att återkomma i kommande avtalsrörelser.