STOCKHOLM 2010-02-15 Anna Carlsson, ordfˆrande teaterfˆrbundet. Foto: Malin Hoelstad / SvD / SCANPIX / Kod 30212 ** OUT DN (‰ven arkiv) **

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet. Foto: Malin Hoelstad/TT

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har enats om ett nytt ettårigt kollektivavtal för landets alla offentligt finansierade teaterinstitutioner. Avtalet innebär en löneökning på 2,2 procent och en individgaranti.

– Vi är nöjda med det avtal som förhandlades fram, med löneökningar som står i paritet med den övriga arbetsmarknaden, säger Madeleine Wagemyr, Teaterförbundets förhandlingschef i ett pressmeddelande.

Utöver lönehöjningen har de nya titlarna kostymdesigner och ljusdesigner tillförts avtalet.

– Vi har tagit ett steg på vägen mot ett modernare avtal. Jag ser fram emot en fortsatt dialog, där parterna gemensamt kan diskutera hur vi kan utveckla våra arbetsplatser, fortsätter hon.

Vad gäller avtalets arbetstider och upphovsrättsersättningar görs inga förändringar i det nya avtalet.

– Vi är mycket glada över att våra branschanpassade regler för arbetstider och upphovsrättsersättningar gäller även framöver, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.