STOCKHOLM 20160330 Mats J‰derland, vd p Sjˆbef‰lsfˆreningen Foto: Sjˆbef‰lsfˆreningen / Handout / kod 10500 **OBLIGATORISK BYLINE: STOCKHOLM 20160330 / ** **Endast fˆr redaktionell anv‰ndning. Bilden kommer frÂn en extern k‰lla och distribueras i sin ursprungliga form som en service till vÂra abonnenter**

Mats Jäderland. Foto: Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen och Almega, har tecknat ett nytt avtal. Därmed är strejken i skärgårdstrafiken över.

En kärnfråga i de tidigare strandade förhandlingarna har varit lönerna. Facket ville se tarifflöner medan arbetsgivaren förespråkar individuella löner. Förhandlingarna har nu resulterat i två olika avtal med tarifflöner som grund.

”Vi vann striden om tarifflönerna, det var det viktigaste för oss”, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen, i ett pressmeddelande.

Strejken har pågått sedan i mitten av april och påverkade färje- och pendelbåtstrafiken i Göteborg och Stockholm. Strejken var planerad att utökas.

LÄS OCKSÅ

Skärgårdskonflikten utökas

Skårgårdskonflikten utvidgas

Strejkande sjöbefäl mötte medlare

Fortsatt strejk i sjötrafiken

Strejkbryteri i skärgården

Strejk i skärgårdstrafiken