I februari uppgav Kommunals ordförande Annelie Nordström att hennes förbund var överens med Sveriges kommuner och landsting om formerna för att lotsa nyanlända in på arbetsmarknaden.

– Vi har precis kommit överens med vår motpart och har lämnat ett förslag till Arbetsförmedlingen om ett snabbspår för undersköterskor, berättade hon då för Arbetet.

Reaktionerna blev kraftiga från många vårdanställda. Kommunal fick ta emot kommentarer som att ”de ska få glida in i yrket på ett bananskal, inte okej”. Parterna meddelade därefter Arbetsförmedlingen att man inte kunde skriva på avtalet, utan att det skulle föras in i avtalsförhandlingarna.

– Man försökte lösa det innan, men lyckades inte. Vi väntar på besked om de har fattat beslut om det underlag som vi jobbade fram tillsammans, berättar Soledad Grafeuille, utvecklingsledare på Arbetsförmedlingens enhet för integration och etablering.

Ett utkast till ett snabbspår ligger klart på Arbetsförmedlingen men detaljerna kring  det kvarstår.

– Det kan vara anställningsformer och så. Det förhandlas mellan parterna. Det är vad vi vet just nu, säger Soledad Grafeuille.

Arbetsförmedlingen fick aldrig någon förklaring till varför frågan inte kunde lösas så snart som man trodde. Arbetsförmedlingen har sina insatser klara. De är desamma som i andra snabbspår: validering, kompletterande utbildning och praktik.

– Men sedan är det väl vilken form av anställning som ska komma efter. Det handlar väl dels om anställningstiden, tror Soledad Grafeuille.

Även om Kommunal och SKL nu har kommit överens i lönefrågan så vill man från Kommunals sida ännu inte kommentera frågan om snabbspåret. Enligt förbundets presstjänst tittar man fortfarande på detaljer.

LÄS OCKSÅ

Snabbspår klart för undersköterskor