G÷TEBORG 2011-09-12 Centrala ƒlvstaden i Gˆteborg. Till v‰nster Norra ƒlvstranden med Ringˆn och till hˆger Gullbergsvass. *** OBS - PANORAMABILDEN ƒR ETT MONTAGE AV FLERA BILDER *** Illustration och foto Adam Ihse / SCANPIX / Kod 9200

Illustration och foto: Adam Ihse/TT

Konflikten till sjöss växer. Sjöbefälsföreningen har lagt ytterligare ett varsel och nu når konflikten även älvtrafiken i Göteborg.

Om två veckor kan även älvtrafiken i Göteborg stanna om Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen tecknat något nytt avtal innan dess. Strejkvarslet som lades i går är fackets tredje.

– Det är en upptrappning. Vi vill öka trycket helt enkelt, säger Mats Jäderland vd i Sjöbefälsföreningen.

Strejken har pågått i skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg sedan den 12 april. Den utvidgades den 26 april efter att arbetsgivarna enligt facket ägnat sig åt strejkbryteri då de låtit andra fartyg köra istället för dem vars personal var uttagen i strejken.

Från början handlade konflikten mest om att facket ville slå samman tre olika avtal till ett. Det kravet har facket dock släppt. Nu är det lönesystemet som är stötestenen.

Facket vill ha tarifflöner i alla avtalen, vilket arbetsgivarna motsätter sig.

– Vi vill avbryta det här misslyckade experimentet med individlöner. Det har varit katastrofalt för våra medlemmar som upplever att lönesättningen är helt godtycklig, säger Mats Jäderland.

Individuella löner infördes för två år sedan, och enligt Mats Jäderland är det i princip bara i Sverige som något annat än tarifflöner finns till sjöss.

– Det funkar inte i den här branschen. Våra medlemmar arbetar väldigt isolerat och träffar aldrig dem som sätter lönerna. Och vad är det som ska bedömas? Som befäl ska man fatta beslut som garanterar säkerheten för de anställda och passagerarna även om det blir dyrare för arbetsgivarna, något annat är otänkbart.

Almega Tjänsteföretagen beklagar upptrappningen av konflikten och tycker att det är märkligt att älvtrafiken i Göteborg nu drabbas, eftersom de som nu tas ut i strejk redan har tarifflöner.

– Man strejkar och utsätter allmänheten för en massa besvär för att få något man redan har, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen i ett pressmeddelande.

Att utvidgningen sker i Göteborg har dock rent praktiska förklaringar, enligt Mats Jäderland.

– Det finns inte så mycket mer att ta ut i Stockholm, så därför blir det Göteborg, säger han.

Parterna har inte haft några kontakter den senaste veckan och läget i förhandlingarna är låst. Medlarna har sagt att de står till parternas förfogande, men både Mats Jäderland och Patrik Eidfelt konstaterar att positionerna är låsta i nuläget.

– Sjöbefälen är de som säger nej till alla förslag på lösningar. Strejken är helt och hållet deras ansvar. Mycket tyder tyvärr på att facket inte är beredda att börja förhandla och då kan det bli en mycket långvarig strejk, säger Patrik Eidfelt.

Mats Jäderland ger dock en annan bild.

– Ringer Almega i dag så sätter vi oss på måndag. Vi vill givetvis också ha ett avtal, det är därför vi lagt det här varslet, säger han.

I nuläget strejkar runt 70 av Sjöbefälsföreningens 300 medlemmar på avtalsområdet. Det tredje varslet innebär att ytterligare ett tiotal tas ut i strejk.

LÄS OCKSÅ

Skårgårdskonflikten utvidgas

Strejkande sjöbefäl mötte medlare

Fortsatt strejk i sjötrafiken

Strejkbryteri i skärgården

Strejk i skärgårdstrafiken