G÷TEBORG 2012-05-01 Socialdemokraternas partiledare Stefan Lˆfven talar p Gˆtaplatsen i Gˆteborg p fˆrsta maj. Foto Bjˆrn Larsson Rosvall / SCANPIX / Kod 9200

Stefan Löfven talar på Götaplatsen i Göteborg den 1 maj 2012.  I år talar han på första maj i Göteborg igen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

ARBETET DEBATT. De växande klyftorna är en förlust för hela samhället. I Göteborg måste vi utnyttja själva samhällsbyggnadsprocessen för att väva ihop den delade staden, skriver Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

I mer än 100 år har arbetarrörelsen den 1 maj tagit över gator och torg i hela världen. Det är en fest och en fascinerande tradition. Under fanorna i Sverige vandrar en arbetarrörelse med en alltför dålig självbild.

Vi jobbar enligt en utmärkt modell och skapar en klart positiv samhällsutveckling, men förmår inte värdera vår egen prestation. Vi verkar inte inse hur bra vi är eller vad vi faktiskt kan åstadkomma.

Sverige går som tåget. Tillväxten är stark, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Det satsas stort på utbyggd infrastruktur, ett brett kunskapslyft, en ambitiös klimatomställning, fler bostäder och höjd kvalitet i välfärden. I grunden skapar den svenska modellen – med sin tydliga rollfördelning mellan arbetsgivare, fack och politik – både möjligheter och stabilitet.

Samtidigt gör den svenska modellen ett segertåg i den globala policyvärlden. Många aktörer har gått från att kritisera den till att nu hylla den. Det har blivit uppenbart att den ger tillväxt och konkurrenskraft, främjar en högkvalitativ välfärd samt skapar ordning och reda på arbetsmarknaden.

Att Sverige ligger i toppskiktet i flera globala rankingar talar sitt tydliga språk. När aktörer som OECD och IMF blickar framåt är det ofta faktorer som jämlikhet, trygghet och samverkan – alltså den svenska modellens kärnvärden – som identifieras som nycklar till en bättre framtid.

Att vi i den svenska arbetarrörelsen ändå inte klarar att hyfsa självbilden är beklämmande. Det duger inte. Vi har inte råd att gå omkring och underskatta oss själva.

Vad jag vill säga är inte att vi ska slå oss till ro. Den svenska modellen får inte betraktas som ett färdigt succékoncept. Tvärtom. Modellen måste löpande uppdateras för att fungera även framöver. Vad jag vill säga är att vi måste räta på ryggen och se framåt med optimism. Med detta facit och denna modell har vi ett fantastiskt läge att staka ut en positiv reformagenda.

Utmaningarna är tydliga. Den största är förmodligen att Sverige växer snabbt. Det gäller inte minst storstäderna. De närmaste decennierna kommer behöva handla om att driva fram en omfattande samhällsbyggnad. I Göteborgsregionen finns t ex byggplaner för bostäder, kontor, handel, infrastruktur och logistik på 800–1 000 miljarder kronor fram till 2035.

Skärmavbild 2016-04-28 kl. 07.50.21Denna samhällsbyggnad är ett självskrivet huvudtema på reformagendan och en given paradgren för en samlad arbetarrörelse. Detta är mycket tydligt vår grej. Vi ska uträtta mycket annat också, men här kan vi verkligen göra mycket nytta.

För att få rätt inriktning i samhällsbyggandet behöver den svenska modellen ges en starkare jämlikhetsdimension. Detta har vi till viss del tappat greppet om. Klyftorna har de senaste decennierna vuxit ganska rejält. Det gäller för Sverige och för Göteborg. Denna problematiska utveckling – som är en förlustaffär för hela samhället – måste vändas. I Göteborg är det tydligt att vi måste utnyttja själva samhällsbyggnadsprocessen till att väva ihop staden.

Kring satsningen ”Jämlikt Göteborg” samlar vi därför en lång rad åtgärder. Det handlar bl a om att skapa goda förutsättningar för företagen att skapa fler jobb, att se till att familjecentralerna når alla, att säkra bättre villkor i utsatta skolor, att stimulera samverkan och brobyggande i föreningslivet, att öppna vägar in i arbetslivet för unga i utsatta områden, att ge mer aktiv support till de som står längst från arbetsmarknaden, att höja kvaliteten i välfärden genom ett starkare arbetsmiljöarbete samt att motverka segregation i det aktuella byggandet av temporära bostäder. Vi använder alltså en hel verktygslåda för att nå resultat.

Inom den svenska arbetarrörelsen måste vi nu snabbt stärka självbilden. Vi har ett bra facit, en utmärkt modell och en helgjuten framtidsmission. Vi behöver fokusera mer på jämlikhet, men är i övrigt på helt rätt spår. Det är hög tid att släppa grubblerierna och på allvar satsa framåt. Vi kan mycket mer än vi tror.

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg