Aksel Lund Svindal of Norway carries the national flag as he leads the team during the opening ceremony of the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia, Friday, Feb. 7, 2014. (AP Photo/Mark Humphrey)

Foto: Mark Humphrey/TT

Invandring kan leda till lägre löneökningar för personer födda i Sverige – men det gäller främst om invandrarna kommer från Norden. Det visar en ny stor studie av migrationens effekter på svensk arbetsmarknad.

Mattias Engdahl, nationalekonom vid Uppsala Universitet, har på uppdrag av den statliga Delegationen för migrationsstudier undersökt hur invandring påverkar den infödda befolkningens sysselsättning och löner.

– De som påverkas mest negativt är de svenskar som enbart har gymnasieutbildning och lägst löner. Detta är främst en följd av invandringen från Norden – inte flyktinginvandring från låg- och medelinkomstländer, säger han.

Sedan tidigare är det känt att invandrare från utomeuropeiska länder har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket kan vara en förklaring.

– Att invandrare från Norden påverkar de inrikes födda mer beror antagligen på att de i högre grad ses som ”substitut”, det vill säga att de konkurrerar med och anses kunna ersätta de inrikes födda, säger Mattias Engdahl.

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, välkomnar studien.

– Det här är ett viktigt forskningsområde och vi behöver fler studier i Sverige av det här slaget. Den här rapporten handlar om perioden 1995-2005. Det innebär att eventuella effekter av EU-utvidgningen 2004 inte finns med, så det vore intressant att få veta om invandring från andra EU-länder har samma effekt som den från Norden, säger Mats Hammarstedt.