Foto: Åke Johansson

Foto: Åke Johansson

Är du framtidens rättighetskämpe? Frågan ställs när du går in i Sundsvalls Museums utställning 100% kamp. Rättighetskämpar. Det är en stark och påtagligt snygg utställning, i rött och svart, som det passar en utställning om kamp.

Här finns en röd fana från Pappers avdelning i Utansjö, som för första gången visas offentligt sedan 1931, då den liksom fem demonstranter genomborrades av kulor från militärer i Lunde.

På en stor bild reser sig en kvinnokämpe, Frida Stéenhoff. Hon krävde rösträtt redan i slutet av 1800-talet, framhöll rätten till abort, preventivmedel och till kärlek utom äktenskapet. När hon även tog upp frågan om samkönad kärlek stormade motståndet. Hon krävde också att liksom stadens prostituerade kvinnor tvångsbesiktigades, så skulle också stadens herrar besiktigas för att hindra könssjukdomar.

Utställningen visar ett tidningsurklipp med uppmaning att komma till ett protestmöte mot fru Stéenhoff, undertecknad av 123 prominenta sundsvallsbor 1908. Senare samma år valde familjen att lämna staden.

En annan tidig visselblåsare var Ingrid Johansson, som också fick lämna hemlänet, efter att hon 1950 protesterat mot att unga människor tvångssterilierades. Utmärkt att Sundsvalls Museum påminner oss om denna kvarleva från den rasbiologiska ideologin från 30-talet. Liksom om att tvångssteriliseringar fortsatte fram till 2013, då vid könsbyten.

Här visas också en kopia av Härnösands domkyrkotrappa som en natt 2013 målades i regnbågsfärgerna, liksom ett lokalt nyhetsreportage från Örnsköldsvik där pensionerade prästen Pia Boija spontandemonstrerar mot nazister.

Det högsta priset i rättighetskampen, det fick de fem i Ådalen betala. Men nu är det efter 85 år åter möjligt att ta ut militärer mot fredliga demonstranter.

Utställningen ger även besökaren chansen att svara på frågan, vad vill du kämpa för? Där, på en vägg, har någon skrivit Rättvisa åt Sveriges mjölkbönder. En annan har skrivit Alla människors lika värde. En tredje Till seger i avtalsförhandlingarna. Det lär komma fler svar.

Åke Johansson

Utställning

• 100 % kamp. Rättighetskämpar

• Sundsvalls Museum t o m 9 oktober

• Utställningen, är ett samarbete med museer i Kristianstad och Västerås samt Historiska museet och ingår i ett större projekt ”Heterogena kulturarv – att ändra framtiden”.