LO:s agerande hittills har varit en besvikelse, skriver Berit Mullerström. Foto: Janerik Henriksson

LO:s agerande hittills har varit en besvikelse, skriver Berit Mullerström. Foto: Janerik Henriksson

ARBETET DEBATT. Det är hög tid att våra närmaste vänner ställer sig bakom vår kamp för jämställdhet. Det skriver Berit Müllerström, enhetschef och ordförandekandidat i Kommunal.

Vi kommunalarbetare har länge slagits för jämställda löner. Det handlar inte bara om rättvisa, utan också om att slå vakt om den svenska välfärden. LO acceptans av vårt krav på en extra höjning av undersköterskornas lön är ett steg i rätt riktning. Det är dock hög tid att LO gör kursändringen på riktigt och slutar acceptera att mansdominerade yrken har högre lön än kvinnodominerade yrken. Bli en feministisk organisation inte bara i ord, utan också i handling.

Kommunals kamp för jämställda löner har pågått i många år. För oss – barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden – handlar det om rättvisa mellan kvinnor och män. De medlemmar som i dag gör ett fantastiskt jobb inom kvinnodominerande yrken förtjänar högre lön.  Men rättvisa löner handlar också om att slå vakt om den svenska välfärden.

I dag ser vi ofta brist på undersköterskor, barnskötare och vårdbiträden, detta trots hög arbetslöshet. Få unga väljer yrken där uppgiften är att ta hand om andra människor. Låg lön är den främsta orsaken. En undersköterska tjänar exempelvis 2 800 kronor mindre i månaden än en verkstadsarbetare, trots likvärdig utbildning och ett ansvarsfullt och ofta stressigt jobb.

Alla prognoser visar att behovet av arbetskraft inom våra yrken kommer att öka och att bristen på arbetskraft inom samma yrken ökar. Det hotar välfärden och därmed en av de grundbultar som Sverige vilar på. Jämställda löner är ett av flera viktiga redskap för att vända utvecklingen.

Vi har svenska folkets stöd för jämställda löner, och det betyder mycket för oss. Men vi förväntar oss också att de som står oss närmst nu sluter upp i vår kamp. Hittills har vårt eget LO:s agerande varit en besvikelse i den här frågan. Det är hög tid att våra närmsta vänner ställer sig bakom vår kamp.

LO måste sätta rättvisan mellan män och kvinnor främst, även om det innebär att mäns lönekrav får stå tillbaka för att vi ska uppnå ett jämställt samhälle. Lönerna för Kommunals medlemmar måste höjas mer än snittet.

Att LO nu stödjer Kommunals krav om extra höjning av undersköterskornas löner är ett steg i rätt riktning, men det behövs mycket mer. Inför framtiden krävs exempelvis också kraftiga satsningar på andra kvinnodominerade yrkesgrupper.

En enad linje i denna kärnfråga skulle stärka arbetarrörelsens trovärdighet i kampen för ett rättvist samhälle.

Jag kandiderar till ordförande för Kommunal. Min främsta drivkraft är fajten för jämställda löner. Med många års erfarenhet som vårdbiträde vet jag att många känner sig lurade när de valde att jobba med människor. När en sådan känsla sprider sig inom våra yrken hotar det en viktig del av välfärden.

Det måste vara lockande att välja yrken inom barnomsorg, vård och omsorg. Människor måste kunna leva på sin lön. Lyckas vi inte den här gången drabbar det inte bara våra medlemmar utan hela samhället.

Berit Müllerström, enhetschef på Kommunal och kandidat till ordförandeposten i förbundet.