Martin-K-webbledartopp

På DN Debatt i dag (torsdag 28 april) kan vi i rubrik och ingress läsa att Centern vill höja taket i a-kassan. I dag är taket 910 kr per dag. Centern vill i stället att taket ska vara 800 kronor.

Den ”höjning” som journalisterna på DN:s debattredaktion skriver om är alltså en förändring från 910 till 800 kronor.

Och naturligtvis kan inte ens en hjärndöd rocka få en förändring från 910 till 800 kronor till att vara en höjning. För att vara tydlig: Det är en sänkning.

Nu kan man ju tro att rubrik och ingress bara var ett misstag. Någon hade en dålig dag på jobbet, alternativt var alltför svag i matematik för att kunna sätta en bra rubrik. Men nej. Trots en mängd påpekanden om felet stod det kvar till långt efter lunch i dag på DN:s nätsida.

Då slutligen hände något. DN Debatt förklarade på Twitter att de nu ändrat i ingressen. Nu löd den som så att Centern vill att a-kassetaket ”höjs i förhållande till alliansregeringens tidigare nivå”. Vilket ju är rent trams.

Som LO snabbt påpekade vill ju Centern sänka a-kassetaket i förhållande till verkligheten. Och att beskriva verkligheten är, eller borde i all fall vara, en journalistisk plikt.

Och här finns det obehagliga i DN:s rapportering. Justeringen som DN genomförde är pinsamt tydligt politiskt styrd för att bibehålla illusionen av att Centern vill höja a-kassetaket då de i verkligheten vill sänka det.

Det är inte journalistik DN sysslar med här. Det är propaganda.