Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Var 15:e sekund dör en arbetare och i dag, den 28 april, är det datumet då döda kollegor hyllas under minnesstunder över hela världen.

Varje år dör cirka 2,3 miljoner arbetare på grund av olyckor eller sjukdomar som de ådragit sig på jobbet – varje dag dör 6000 på grund av sitt jobb.

Workers memorial day instiftades av fackliga organisationer i Kanada 1984, och fick snabbt spridning till fackliga organisationer i andra länder.

I fler än 70 länder anordnar fackförbund minneshögtider och ställer krav på en tryggare arbetsmiljö idag under parollen Workers Memorial Day.

– Varje enskilt dödsfall är ett misslyckande för arbetsgivarna som har ansvar för arbetsmiljön, säger Sharan Burrow, generalsekreterare på världsfacket IFS.

I Sverige sker flera manifestationer. LO-distriktet i Dalarna/Gävle tänder till exempel 44 gravljus på elva platser i regionen – ett ljus för varje person som omkom 2015.

I Finland la många medlemmar i byggfacket Rakennusliitto ned arbetet vid lunchtid och det hölls minnesstunder över hela landet.

– I Finland omkom 22 arbetare förra året, varav 13 var byggjobbare, säger Jouni Ruotsalainen, regionchef på byggfackets avdelning i Åbo.