Anita Hagelin

Anita Hagelin. Foto: Peter Knutson

Kyltekniker ska kunna beordras beredskapstjänst utifrån ett fastlagt schema. Det slår Arbetsdomstolen fast under onsdagen i en dom som är slutet på en tvist mellan Byggnads och VVS Företagen som pågått sedan 2012.

Byggnads förlorade därmed striden som avslutades i AD i dag, onsdag. Det handlar om kyltekniker som jobbar under Teknikinstallationsavtalet. Och frågan gäller hur avtalet ska tolkas när det kommer till beredskapstjänst, det vill säga att rycka ut när som helst i veckan och vilken tid som helst under dygnet för att laga en havererad kylanläggning. Man ska kunna ta sig till jobbet på en timme.

Facket har i avtalsrörelser stridit för frågan om ”ett fungerande arbetsliv”. Att inte veta om man måste rycka ut gör livet svårt för ensamstående med barn, eller med en partner som jobbar oregelbundna tider, anser man.

Därför har Byggnads krävt enskilda överenskommelser med samtliga arbetare, för att ge var och en möjligheten att säga nej. Och att arbetsgivaren ska kunna beordra enbart i fall när det gäller fara för liv, hälsa och samhället ”i dröjsmål”, det vill säga som inte kan vänta.

Medan arbetsgivaren, i domstolsfallet ett bolag med cirka 170 anställda, lagt ett schema för beredskap på årsbasis. Ett sätt att beordra beredskapstjänst. Med begränsningen att varje anställd högst en gång under en femveckorsperiod per år är skyldig till den typen av beredskap. Och att fara också kan innebära stora kostnader eller skador för en kund.

Båda fack och arbetsgivare är överens om vad beredskapstjänstgöring är. Det handlar om att både stå till förfogande, och att sedan rycka ut på själva arbetet.

AD resonerar att det på så sätt skulle begränsa begreppet beredskapstjänst, om man bara som facket skulle avgränsa det till fara som inte kan vänta. För då är situationen där anställda står till förfogande över.

”Själva kärnan i begreppet beredskapstjänst är uppgiften att stå till förfogande för att utföra arbete”, skriver man i bedömningen. Därmed faller fackets resonemang om att man enbart vid allvarlig fara kan skicka en kyltekniker på utryckning.

– Nu är frågan, som är så oerhört viktig för att våra kylföretag, löst. De kommer att kunna fortsätta erbjuda den dygnet-runt-service som kunderna kräver. En kylanläggning på exempelvis ett sjukhus kan ju gå sönder när som helst under dygnet. Då är det livsviktigt att kunna åtgärda den snabbt, säger Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen i en kommentar.

Frågan har varit uppe i flera avtalsrörelser, men parterna har inte kunnat lösa den. Byggnads får stå för kostnaderna för rättegången 221 800 till VVS Företagen. Ledamöterna i domstolen var överens.