Ett avtal för 2 200 elektriker och drifttekniker vid Vattenfall och andra energiföretag skrevs under på onsdagskvällen.
Avtalet mellan Seko och arbetsgivarna i EFA ger löneökningar på 2,2 procent under tolv månader, helt i linje med det märke som etablerats i årets avtalsrörelse.

Någon direkt individgaranti finns inte i avtalet.
– Men för de individer som inte får minst 327 kronor mer i månaden ska en handlingsplan tas fram, säger Christer Carlsson, ombudsman vid Seko.

Facket och arbetsgivaren ska tillsammans reda ut vad som fattas för att den anställde ska få bättre löneökning, exempelvis utbildning.
Av de 2,2 procenten i löneökning kommer 0,2 procent att avsättas för de anställdas pensioner. I avtalet finns sedan tidigare ”extra” pensionsavsättningar på 1,3 procent, nu blir det 1,5 procent.
Försprånget till anställda i Almegas medlemsföretag, som säger nej till extra pensionsavsättningar, växer alltså.

Avtalet innehåller en förbättrad reglering av elektronisk övervakning av de anställda med GPS, kameror och liknande.
Sedan tidigare är arbetsgivarna skyldiga att förhandla om övervakning enligt medbestämmandelagen, säger Christer Carlsson. Nu har vi preciserat vad uppgörelser om övervakning ska innehålla.

En dom i EU-domstolen förra året slog fast att resor till och från jobbet under vissa förutsättningar ska räknas in i arbetstiden. I det nya avtalet förtydligas att resor till och från arbetet ska räknas in i de maximala 48 timmar i veckan som man får arbeta enligt EU:s regler om arbets- och vilotid.
-Det är en viktig reglering. Vi vet att många medlemmar gör betydligt mer än 48 timmar för att arbetsgivaren vill det, säger Christer Carlsson.

En annan förbättring ur Sekos synvinkel är att det nya avtalet öppnar för att fackliga förtroendevalda (inte bara skyddsombud) kan gå in och hantera arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna.
Det är välkänt att Arbetsmiljöverket är överbelastat, säger Christer Carlsson. I en del fall kommer vi nu att kunna lösa arbetsmiljöproblem snabbare kollektivavtalsvägen.

Det har blivit vanligt att kraftföretag lägger ut underhållet, men även driften, på utomstående entreprenörer. I det avtal som slöts på onsdagskvällen finns regler som ökar fackets insyn vid byte av entreprenörer.