SUNDSVALL 20150501 Statsminister Stefan Lˆfven fˆrstamajtalar p Stora torget i Sundsvall. Foto: Mats Andersson / TT / Kod 62210

Stefan Löfven (S). Foto: Mats Andersson/TT

Sedan valet 2014 leder Socialdemokraterna Sverige. Trots ett svårt parlamentariskt läge, i kombination med stor oro och många katastrofer i vår omvärld, lyckas (S) på ett pragmatiskt sätt styra politiken åt rätt håll.

Det är ett välkommet perspektivskifte vi ser i politiken. Nu sänks inte längre skatterna. I stället ökar investeringarna. Vi har en regering som inte bara lyssnar på vår kunskap och erfarenhet, utan också omvandlar den i strategier – som en ny industrialisering i Sverige – och i handling.

Vi har äntligen en regering som instämmer med oss i IF Metall när vi säger att vi måste prioritera att utveckla den svenska industrin, stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

Industrin måste fortsatt vara konkurrenskraftig och ligga i framkant. För industrins betydelse minskar inte, tvärtom. I dag står industrin och de industrinära tjänsterna för ungefär en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter närmare en miljon människor. Den står också för drygt 70 procent av det samlade exportvärdet.

Det är alltså ingen överdrift att påstå att industrin är Sveriges ryggrad och grunden för att vi ska kunna fortsätta att utveckla vår gemensamma välfärd.

På första maj demonstrerar vi under parollen Stärk industrin – för hållbar tillväxt och välfärd. Vi ses i demonstrationståget!

Industrifacket Metall Gotland