STOCKHOLM 20160330 Mats J‰derland, vd p Sjˆbef‰lsfˆreningen Foto: Sjˆbef‰lsfˆreningen / Handout / kod 10500 **OBLIGATORISK BYLINE: STOCKHOLM 20160330 / ** **Endast fˆr redaktionell anv‰ndning. Bilden kommer frÂn en extern k‰lla och distribueras i sin ursprungliga form som en service till vÂra abonnenter**

Mats Jäderland. Foto: Sjöbefälsföreningen

Sedan i midnatt är konflikten i skärgårdstrafiken utvidgad. Sjöbefälsföreningen har tagit ut de fartyg i strejk som utfört strejkbryteri åt rederiet Strömma i Stockholms farvatten. Konflikten kan bli mycket långvarig sedan medlarna gav upp försöken att ena parterna under måndagen.

I Göteborg och Stockholm har förbundet tagit ut ett 70-tal medlemmar i strejk. De sightseeingbåtar  som blivit stående när sjöbefälen strejkar har Strömma ersatt med underleverantörer.

– Vi vet inte om underleverantörerna till Strömma bryr sig om att de nu omfattas av konfliktåtgärderna, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

I Göteborg har rederier kört med fartyg som omfattas av strejken, men med oorganiserade sjöbefäl på bryggan. Almegas taktik i konflikten är att fortsätta med trafiken. Stefan Koskinen, förbundsdirektör i Almega Tjänsteföretagen, har tidigare sagt till Arbetet att strejkbryteri bara är ett ”hittapåbegrepp” och att det inte finns några regler kring strejkbryteri.

Under måndag eftermiddag gav medlarna upp. Parterna står för långt ifrån varandra. Striden handlar om tarifflöner. Sjöbefälen vill slå ihop tre företagsavtal till ett enda branschavtal med tarifflöner, medan Almega strider för ett branschavtal med individuell lönesättning.

Under förmiddagen sammanträder Sjöbefälsföreningen för att diskutera läget. Medlarna kommer inte ta fler egna initiativ, även om de står till parternas förfogande ifall de vill ha stöd utifrån. Nu är det upp till dem att hitta en lösning.

– Vi ska diskutera om vi eventuellt ska sätta press på arbetsgivarna med ytterligare åtgärder, men ingenting är beslutat, säger Mats Jäderland.

I det medlarbud som fanns för en vecka sedan skulle frågan om branschavtal föras till en arbetsgrupp med opartisk ordförande. Ett stor hake för facket var ingångslönerna, som skulle frysas på 2014 års nivå. Även nästa år skulle den gälla för nya befäl i branschen.

– Det handlar om lönedumpning. Därför är läget låst. Vi kräver centrala tariffer och flera av de större rederierna vill ha kvar dem. Jag känner inte att enigheten i Almega är särskilt stor, säger Mats Jäderland.

Tarifflöner är det dominerande lönesystemet på sjön, och det enda alternativet för en yrkesgrupp som nästan aldrig träffar sin lönesättande chef, enligt Sjöbefälsföreningen.

Konflikten berör 300 medlemmar i förbundet, varav en fjärdedel strejkar. Mot bakgrund av det lilla antalet kan konflikten bli långvarig.

Sjöbefälen får stöd av allmänheten, enligt Mats Jäderland. Strejkvakterna vid sightseeingbåtarna på Strömkajen i Stockholm har fått en hel del positiva kommentarer.

– Även utländska turister som fått klart för sig att båtarna är uttagna i strejk har ångrat sig och inte alls velat åka. De yrkesmän som den här konflikten handlar om är inte alls några lyxlirare som Almega påstår.

LÄS OCKSÅ

Strejkande sjöbefäl mötte medlare

Fortsatt strejk i sjötrafiken

Strejkbryteri i skärgården

Strejk i skärgårdstrafiken