Att även Stockholms pendeltåg ska tas ut i strejk har inte minskat stödet för Seko. Foto: Vilhelm Stokstad

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Nya avtal för de anställda inom spårtrafiken ger löneökningar med 2,38 procent på 13  månader.

Såväl Seko som tjänstemannafacket ST skrev i dag under avtal med Almega. I båda avtalen finns en individgaranti på 240 kronor – mindre löneökning än så ska ingen anställd få.

– Det är bra att även avtalets lägsta löner höjs med 2,38 procent, säger Sekos förhandlare P-O Fällman. Almega ville frysa avtalets lägsta löner, men det förhindrade vi.

– Det är bra att avtalen hamnade på ”märket”. Och bra att de är på 13 månader, så att risken minskar att vi blir sena och måste hantera retroaktiva löneökningar, säger Almegas förhandlare Beata Hammarskiöld.

För Seko har skyddet för de medlemmar som blir sjuka och inte kan fortsätta i säkerhetstjänst varit en viktig fråga. I många fall kan den som förlorar sin behörighet att köra tåg omplaceras, men i små företag fungerar det inte alltid. I de fallen här har Seko velat ha en försäkring, med sjöbefälens kollektivavtal som förebild.

Parterna ska nu undersöka förutsättningarna för en sådan lösning. En arbetsgrupp ska ta reda på hur många anställda i spårtrafiken som förlorar sin behörighet varje år, och vad det kostar att försäkra dem. En bilaga som fogats till dagens uppgörelse visar hur Seko vill att försäkringen ska se ut. Enligt förslaget ska en anställd kunna få 18,5 prisbasbelopp i omställningsersättning, motsvarande ungefär 820 000 kronor.

Senast den 31 januari 2017 ska arbetsgruppen ha en rekommendation klar för Seko och Almega att diskutera i nästa avtalsrörelse. Förutom att de anställda avstår löneutrymme kan försäkringen komma att finansieras med pengar från fonder som redan finns för järnvägsanställda.

Seko ser det som mer eller mindre klart att en försäkringslösning kommer till stånd. Beata Hammarskiöld är mer avvaktande:

– Först ska vi se vad det kostar, sedan får vi se om båda parter tycker att det är värt det. Det är ju inte givet att alla Sekos medlemmar vill vara med och betala för något som bara vissa får nytta av.

Heltidsanställning ska vara den grundläggande anställningsformen inom spårtrafiken. I och med avtalet införs partssammansatta råd i varje företag, som ska följa hur deltids- och visstidsanställningar används. Råden ska också bevaka att de som har arbetat i tolv månader på en visstidsanställning verkligen får förtur till återanställning.

– Arbetsgivarna blir skyldiga att leverera statistik om hur mycket deltider och visstider de använder, tillägger P-O Fällman, som är mycket nöjd med hur frågan nu kommer att hanteras.

En olöst fråga är i vilken mån restid ska räknas som arbetstid. Seko, liksom flera andra fackförbund, anser att en dom i EU-domstolen i höstas ger stöd för uppfattningen att restiden till och från jobbet i vissa fall ska räknas in i arbetstiden. Också den här frågan hänvisas till en arbetsgrupp.

TCO-förbundet ST slöt alltså avtal  för spårtrafiken samtidigt med Seko. Uppgörelsen är mycket lik LO-förbundets.

Båda förbunden har lagt sina yrkanden om flexpension åt sidan, eftersom Unionen tvingades avblåsa sin varslade strejk för flexpension efter en dom i Arbetsdomstolen.

– Frågan är fortfarande jätteviktig för oss. Vi vill verkligen inte ha en uppdelning i A- och B-lag på arbetsmarknaden, säger Britta Leijon, förbundsordförande i ST.

– När den inte heller drivs av Seko, som är mycket större på området än oss, skulle vi få väldigt svårt att driva den själva.

Om de frågor som nu hänvisas till partsgemensamma arbetsgrupper säger ST:s ordförande:

– Vi har tagit en del steg framåt i viktiga och svåra frågor, även om vi ännu inte har färdiga lösningar. Arbetsgivarna har på dessa punkter gjort mer konkreta åtaganden än vad de tidigare har gjort.

Birgitta Leijon är också nöjd med att arbetsgivarna ska ta ett tydligare ansvar och ge bättre stöd till personalen när det sker självmord i tågtrafiken.

– Framför allt har bekymret funnits i små bolag som nu måste bli mer medvetna om problemet och ta ansvar. 

LÄS OCKSÅ

Avtal i hamn för Seko

Seko flyttar fram varsel

Seko sympativarslar för målarna

Seko skjuter upp strejkvarsel

Seko varslar om strejk

Almega: Sekos varsel kan drabba samhället

Carl von Scheele