STOCKHOLM 2015-12-21 Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar prognos fˆr det ekonomiska l‰get vid en presstr‰ff i Bella Venezia p Rosenbad i Stockholm p mÂndagen. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

Foto: Marcus Ericsson/TT

För en månad sedan skulle landets journalister haft ett nytt löneavtal, men någon överenskommelse lär inte blir klar förrän i maj. Journalistförbundet står långt bak i kön bland alla som arbetsgivarna i Almega förhandlar med och någon brådska verkar parterna inte ha.

– Det är inte första gången det händer. Vi har ofta prolongerat avtalen, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

Om en nyhetsjournalist missar deadline blir resultatet blanka sidor i morgontidningen eller svart i rutan när tv-nyheterna ska sändas.

För Journalistförbundet och Almega är däremot deadline något mycket tänjbart. Enligt deras förhandlingsordning skulle ett nya avtal för områdena dagspress, tidskrift, public service, etermedia och bemanningsavtalet vara klara när de gamla löpte ut den 31 mars. Men inte ens 30 dagar extra förhandlingstid i april har räckt. Nu har parterna satt ut förhandlingsdagar i maj.

­– Ja, vi förhandlar under nästa vecka och har goda förhoppningar om att blir klara i maj, säger Johan Lif.

Ingen enskild fråga har fördröjt resultatet, utan parterna hänvisar till olika ”omständigheter i omvärlden”.

– Allt är beroende av varandra. Märket är en viktig bit. Nu vet vi hur vi ska förhålla oss till löneutrymmet och kan förhandla klart andra frågor.

– Vi kunde ha begärt medling, men anser inte att det behövs.

Johan Lif förklarar att ingen enskild tvistefråga har försinkar avtalet, utan man gnetandet med flera viktiga frågor.

För Journalistförbundet är den tyngsta frågan mediekoncernernas egna bemanningsföretagen. Klubbar har slagit larm om risken för A- och B-lag på redaktionerna när bemanningsanställda med sämre avtalsvillkor går bredvid tillsvidareanställda reportrar och redigerare. Ofta arbetar de sida vid sida under lång tid.

Ett stort problem i branschen är att bemanningspersonal går in och täcker ett stadigvarande behov av personal på redaktionerna. De fyller vakanser utan att arbetsgivaren tillsvidareanställer.