I Uppdrag gransknings reportage ”Konkurrensens pris” avslöjades en mängd missförhållanden under bygget av Peabs prestigeprojekt Mall of Scandinavia: allvarliga brister i arbetsmiljön, omplacering av skyddsombud som påtalat bristerna, hot och trakasserier mot arbetstagare som vill gå med i facket, brott mot arbetstidslagen och långa kedjor av underentreprenörer som dumpar löner och villkor.

Det är oerhört upprörande att denna form av missförhållanden förekommer på svensk arbetsmarknad! Tyvärr är detta bara ett exempel på de allvarliga problem som präglar byggbranschen och andra hårt konkurrensutsatta branscher i Sverige idag. Under trycket av internationell konkurrens och en EU-lagstiftning som sätter företags vinster före arbetstagares rättigheter pressas löner och villkor ned.

Den viktigaste kraft som konkret kan pressa mot utvecklingen och stå upp för moderna och värdiga arbetsvillkor – facket – har samtidigt försvagats indirekt bland annat genom högerns angrepp mot a-kassa, arbetsmarknadspolitik och den slopade skattereduktionen för medlemsavgiften.

Hösten 2013 presenterade Socialdemokraterna och LO ett tiopunktsprogram för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna gick till val på att driva igenom ordningsreglerna. Nu har snart halva mandatperioden passerat. Flera utredningar har visserligen tillsatts men det är hög tid att gå från ord till handling.

Det behövs prioriteringar och handlingskraft för att skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad och värna den svenska arbetsmarknadsmodellen. Förslag från regeringen skulle också tvinga högerpartierna inklusive SD att bekänna färg. Hittepå-pratet om den svenska modellen från det hållet måste konfronteras med verkligheten – en verklighet som kräver skärpt lagstiftning och tydligare ansvar från regeringen:

1.Riv upp lex Laval
Översynen av lex Laval är ett steg i rätt riktning. Utredningsförslagen måste genomföras. Men  verkligheten visar att reglerna behöver skärpas ytterligare för att stoppa utnyttjandet av människor. Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar på svensk arbetsmarknad oavsett var man kommer ifrån.

2.Inför ett lagstadgat huvudentreprenörsansvar
Byggnads drev igenom ett huvudentreprenörsansvar i byggavtalet våren 2014. Det är uppenbart att detta inte räcker för att komma till rätta med problemen med långa underentreprenörskedjor. Det krävs lagstiftning liknande den i Norge där huvudentreprenören har ansvar för löner och villkor längre ned i entreprenadkedjan.

3.Ställ krav på kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling
Våra gemensamma medel ska användas till att stärka schysta arbetsvillkor – inte dumpa dem! Detta är en av punkterna i överenskommelsen mellan Vänsterpartiet och regeringen, som kom till efter valet. Det pågår ett arbete som behöver komma i mål. Kollektivavtalen måste fungera som riktmärke för villkoren.

Ali Esbati (V).

Ali Esbati (V).

4.Driv igenom förändringar på EU-nivå:
Förändra utstationeringsdirektivet, inför ett permanent skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen och inför ett juridiskt bindande socialt protokoll. Regeringen har pressat på i rätt riktning i EU-sammanhang när det gäller utstationeringsdirektivet och det är mycket anmärkningsvärt att de borgerliga partierna nu är kritiska mot detta i riksdagen! Men det finns all anledning att fortsätta trycka på.

Uppdrag gransknings reportage är en ögonblicksbild av hur det ser ut i byggbranschen i dag. Skattefusk, svartjobb och social dumpning är ett utbrett fenomen och präglar även andra branscher på den svenska arbetsmarknaden. För att komma till rätta med dessa missförhållanden krävs krafttag. Med snart två år kvar till nästa val finns ingen tid att förlora. Om regeringen menar allvar med sitt tal om att värna den svenska modellen behöver den agera.

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)