Foto: Arbetsmiljöverket

Foto: Arbetsmiljöverket

Allvarliga brister i handskyddens hållfasthet eller mått och otillräckliga bruksanvisningar. Det visar Arbetsmiljöverkets test av åtta vanligaste bensindrivna motorsågar i Sverige.

Bristerna fanns hos samtliga motorsågar som ingick testet, som är en del av myndighetens marknadskontroll för att stoppa farliga produkter.

Motorsågar är en av de handhållna maskiner som orsakar flest arbetsolyckor. År 2014 rapporterades över 50 arbetsolyckor i Sverige. Därför gjorde myndigheten ett test av de åtta vanligaste modellerna av bensindrivna motorsågar på den svenska marknaden.

Samtliga åtta modeller hade alltså brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt bruksanvisning. Sex hade brister i märkning, fem i varningsinformation och två i kedjebromsens prestanda.

– Det är också värt att notera att dyrare modeller generellt inte fått bättre testresultat än de billigare, säger Monica Torgrip, enhetschef på Arbetsmiljöverket. På något sätt trodde vi att de som låg riktigt risigt till skulle vara de billigaste, att man kunnat hålla nere priset genom att tumma på säkerheten, men vi hittade inget sådant samband.

De senaste fem åren (2010-2015) har det skett totalt 262 anmälda arbetsolyckor runt om i landet i samband med användning av motorsågar. Flest drabbade finns i branscher inom skogs- och jordbruk, avloppsrensning, avfallshantering och byggverksamhet.

Genom sin marknadskontroll ser Arbetsmiljöverket till att produkter som släpps ut på marknaden är godkända och uppfyller de grundläggande kraven när det gäller hälsa, miljö och säkerhet.

Läs hela rapporten här.