Martin-K-webbledartopp

När Alliansen med Miljöpartiets hjälp 2008 ändrade arbetskraftsinvandringen för utomeuropeisk arbetskraft öppnade man för ett omfattande fusk. I praktiken kan arbetsgivare i dag sätta vilken lön de vill för människor som ”importeras” till lågkvalificerade jobb.

Effekten blev tydlig. Under 2014 kom 12 000 människor till Sverige från länder utanför EU efter att ha fått tillfälliga jobberbjudanden, samtidigt som endast 447 av de 25 000 flyktingar som redan var här och som beviljats tillfälligt arbetstillstånd fick jobb.

Borgarnas svar på detta är att sänka lönerna även för flyktingar, men naturligtvis finns det bättre alternativ än att konkurrera ut låga löner med ännu lägre löner. Till exempel genom att ändra lagen om arbetskraftsinvandring.

Och här går arbetet oerhört långsamt. I närmare ett år har en utredning redan funderat på om och hur lagen ska ändras, men i dessa tider med en stor utmaning med flyktingars arbetssituation måste arbetet kunna påskyndas.

Oavsett härkomst måste arbetare få rimliga löner för det jobb de utför och som hjälper upp svenska företags vinster till rekordnivåer.

Regeringen borde därför prioritera arbetet med att stänga alla hål som finns i 2008 års lag om arbetskraftsinvandring.