STOCKHOLM 20100331 Fˆrbundsordfˆrande fackfˆrbundet GS, Per-Olof Sjˆˆ och avtalssekreterare GS, Tommy Andersson, presenterar GS nya lˆneavtal som skrevs under i natt. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080 STOCKHOLM 20100331 Fˆrbundsordfˆrande fackfˆrbundet GS, Per-Olof Sjˆˆ och avtalssekreterare GS, Tommy Andersson, presenterar GS nya lˆneavtal som skrevs under i natt. Plats: GS p Olof Palmes gata 31. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Tommy Andersson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter Arbetsdomstolens beslut om fredsplikt i pensionsfrågor väntar GS-facket hårt motstånd mot sitt krav på deltidspension i mediabranschen.

Under torsdagen den 21 april beslutade Arbetsdomstolen att det råder fredsplikt i pensionsfrågor, åtminstone om de berör de avgifter som arbetsgivarna ska betala till sina anställdas pensioner.

Beslutet tvingade Unionen och Sveriges Ingenjörer att ställa in den strejk som de hade varslat om för kravet på så kallad flexpension.

När GS-facket börjar förhandla med Almega om ett nytt tidningsavtal på måndag är införandet av deltidspension (ett annat ord för flexpension) ett av de viktigaste kraven. GS-facket vill ha samma lösning för sina medlemmar i tryckerier och annonsproduktion som de anställda i industrin fick redan 2013.

– Vårt krav liknar det som Unionen och Sveriges Ingenjörer inte fick strejka för, bekräftar GS-fackets avtalssekreterare Tommy Andersson.

– Vi har inte hunnit analysera vad Arbetsdomstolens beslut betyder för vårt yrkande. Vi får tala med jurister under helgen. Frågan kommer att diskuteras i vår delegation, som samlas söndag kväll. Almega tar naturligtvis Arbetsdomstolens beslut till intäkt för att hindra oss.

Att GS-facket inte kan ta till konfliktåtgärder för sitt pensionsyrkande är dock inte helt givet. Arbetsdomstolens beslut utgår från ITP-avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Den deltidspension som arbetarna i industrin har, och som GS-facket nu vill skriva in i tidningsavtalet, anknyter i stället till Avtalspension SAF-LO, ett pensionsavtal med annan historia än ITP.

Kravet på deltidspension / flexpension består dessutom av två delar, dels en kollektivavtalad rätt att gå ner på deltid efter 60 års ålder, dels kompletterande avsättningar till pensionen.
– Den första delen förfogar vi naturligtvis själva över, säger Tommy Andersson.

Arbetsdomstolens beslut om fredsplikt i pensionsfrågor skulle dock kunna göra det svårt att driva krav på bättre tjänstepensioner för stora grupper på arbetsmarknaden. LO kommer att beställa en rättslig utredning om domstolsbeslutets verkningar, och vill för dagen inte kommentera frågan.

Förhandlingarna om tidningsavtalet kan bli knepiga även i andra frågor. GS-facket kräver en bättre reglering av de lägsta lönerna i avtalet. Tidigare hade avtalets lägsta löner ingen större betydelse, eftersom de anställda i en bransch utan större konkurrens utifrån var relativt väl avlönade.

Strukturella förändringar gör att exempelvis tidningstryckare nu plötsligt kan hamna på avtalets lägsta lön. Lägsta lönen för en 18-åring är i dag knappt 17 000 kronor i månaden.

– Almegas inställning till avtalens lägsta löner är välkänd, säger Tommy Andersson. De tycker att även 17 000 är för mycket.

Andra viktiga krav för GS är att förhindra missbruk av visstidsanställningar och motverka att heltidsanställningar omvandlas till deltider, ett problem som tidigare främst har förknippats med detaljhandeln.

Arbetet har sökt Almega för en kommentar.

LÄS OCKSÅ

Unionen: ”Vi är besvikna”

Olovlig strejk för flexpension för tjänstemän

Beslut om strejk avslöjas 21 april

Industriarbetsgivarna: ”Vi vill att våra anställda ska ha bra pensioner”

Inget undantag från strejk för PTS

Tjänstemannastrejk avgörs på onsdag

Tjänstemannastrejk skjuts upp

Unionen: SVT uppmanar folk att bli strejkbrytare

Almega vill stoppa strejk för flexpension

Därför bråkar Almega och facken om flexpension

Almega granskar facket

Unionen utvidgar strejkvarsel

Svart i rutan om Unionen strejkar

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk

Nära strejk för tjänstemän

Tjänstemän laddar för konflikt

”Inte alls nära varandra om flexpension”

Tjänstemän laddar för storkonflikt